ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคปอด ฉีดวัคซีน วัคซีน ผู้สูงอายุ คนแก่

ผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคปอด ควรเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ป้องกันการเสียชีวิต 90%

ผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคปอด ควรฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน

สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย แนะ ผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคปอด ควรเร่งฉีด วัคซีนโควิด-19 หลังมีสถิติวิจัยและยืนยันอย่างเป็นทางการว่า ฉีดวัคซีน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้ถึง 50-80% และยังช่วยป้องกันการป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต ได้มากถึง 90% ที่สำคัญ และยังมีอัตราความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีนเพียงแค่ 0.002%

ความเห็นของแพทย์

แพทย์หญิงปีนัชนี ชาติบุรุษ ศัลยแพทย์โรคทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี และนายกสมาคม ศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย เผยว่า ท่ามกลางการความพยายามแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ณ ปัจจุบัน องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรสาธารณสุขทั่วโลกต่างลงความเห็นเดียวกันว่า วิธีจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีที่สุด คือเร่งให้ประชากรได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ 70 ขึ้นไป เพื่อให้เกิด Herd Immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นในพื้นที่ ซึ่งองค์กรสาธารณสุขไทยก็เข้าใจในข้อเท็จจริงนี้ดี และได้เร่งให้เกิดการเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะกับกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า, กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงให้ลดน้อยลงที่สุด

ฉีดวัคซีน วัคซีน ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคหัวใจ

ความจริงแล้ว วัคซีนจำเป็นต่อผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวมาก

นอกเหนือจากกระบวนการจัดการด้านวัคซีนแล้ว สาธารณสุขฯ ยังมีหน้าที่แก้ไขความเข้าใจผิดของผู้คนที่เกิดจากความกลัวต่อตัววัคซีนอีกด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างผู้ป่วยโรคหัวใจ (โรคหัวใจและหลอดเลือด) และโรคปอด (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง) ในกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ที่กังวลว่าความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของวัคซีน อาจกระทบต่อโรคประจำตัวที่ตัวเองเป็นอยู่ แต่ความจริงแล้วกลุ่มผู้ป่วยโรคทรวงอก (หัวใจและปอด) ล้วนแต่เป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงสุด และต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุด เพราะหากผู้ป่วยโรคทรวงอกได้รับเชื้อโควิดเข้าไป โอกาสที่เชื้อจะลุกลามจนลงสู่ปอด และยากต่อการทำการรักษา มีมากกว่าคนทั่วไปถึงหลายสิบเท่

แนะนำเพิ่มเติม

ความอันตรายของเชื้อโควิด-19 หลักๆ อยู่ที่ความเร็วในการแพร่ระบาด ความสามารถในการกลายพันธุ์ จนเกิดการติดต่อได้ง่ายกว่าเก่า รวมถึงความรุนแรงเมื่อเชื้อลงสู่ปอด ดังนั้นจึงพูดได้เต็มปากว่าผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะกลุ่มโรคทรวงอก ที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดลมทั้งหมด คือหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่สุด เพราะหากได้รับเชื้อโควิดเมื่อไร โอกาสที่เชื้อจะลุกลามลงปอดจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก อีกทั้งการรักษาเยียวยาจะมีความยากยิ่งกว่า และยังมีเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตสูงมากอีกด้วย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้ป่วยโรคทรวงอก (หัวใจและปอด) ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีน และรีบไปรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเร็วที่สุดแพทย์หญิงปีนัชนี ทิ้งท้าย

ที่มา : สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรรู้ เมื่อต้องผ่าตัดหัวใจช่วง COVID-19

โรคหัวใจในวัยรุ่น เกิดขึ้นได้ จากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

วิธีรักษาโรคหัวใจ ด้วยมังสวิรัติ แนะนำโดยแพทย์จากสหรัฐอเมริกา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.