สมู้ตทีโยเกิร์ต, กินโพรไบโอติก, แก้เครียด, อาหารปรับอารมณ์, อาหารที่มีโพรไบโอติก

กินโพรไบโอติก แก้กังวลใจ

PROBIOTIC FORMENTAL HEALTH

กินโพรไบโอติก แก้กังวลใจ

 

ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กินโพรไบโอติก นั้นดีต่อสุขภาพร่างกาย แต่รู้หรือไม่ว่าโพรไบโอติกนั้นช่วยแก้เครียด แก้เซ็งได้อีกด้วย ประโยชน์ของโพรไบโอติกต่อสุขภาพจิตใจพร้อมวิธีปรุงและเลือกโพรไบโอติกให้ดีต่อสุขภาพกันค่ะ

โพรไบโอติก ช่วยควบคุมอารมณ์

การศึกษาหนึ่งเกี่ยวกับโพรไบโอติกและอารมณ์ความรู้สึกของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิส (The University of California,Los Angeles) ทำการทดลองโดยนักวิจัยแบ่งผู้หญิงออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ดื่มเครื่องดื่มที่เติมโพรไบโอติก ส่วนอีกกลุ่มดื่มเครื่องดื่มชนิดเดียวกัน แต่ไม่มีส่วนประกอบของโพรไบโอติก โดยให้ดื่มปริมาณเท่ากัน คือวันละ 2 ครั้ง

ผ่านไป 4 สัปดาห์ นักวิจัยให้ผู้หญิงทั้งสองกลุ่มมองภาพคนที่แสดงอารมณ์ทางสีหน้าที่แตกต่างกัน พร้อมสแกนสมองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลง

ผลปรากฏว่า สมองของกลุ่มที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีโพรไบโอติกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ อารมณ์ความรู้สึกตอบสนองต่อรูปภาพที่เห็นน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโพรไบโอติกเข้าสู่ร่างกาย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีการควบคุมอารมณ์ที่ดีกว่า จึงมีอารมณ์คล้อยตามภาพที่เห็นน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโพรไบโอติก

หลังจากการศึกษาในสัตว์ทดลองมานานการศึกษาในครั้งนี้ ช่วยย้ำให้นักวิจัยเห็นประโยชน์ของโพรไบโอติกต่ออารมณ์ ความรู้สึกในคนและจุดประกายให้เกิดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์จากโพรไบโอติกในการรักษาโรคเกี่ยวกับอารมณ์ผิดปกติต่าง ๆ เช่น โรคซึมเศร้า โรคเครียด ต่อไป

อารมรณ์ดี, กินโพรไบโอติก, แก้เครียด, ปรับอารมณ์, อาหารปรับอารมณ์

 

โพรไบโอติก ช่วยคลายเครียด

ต่อไปนี้อาจต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ว่า การกินโยเกิร์ตที่อุดมไปด้วยจุลินทรีย์สุขภาพไม่ได้ช่วยเพียงแก้ท้องผูก แต่ยังช่วยคลายเครียด เปลี่ยนอารมณ์ให้แจ่มใสอีกด้วย

ยืนยันอีกเสียงจากวารสาร The British journal of nutrition โดยทดลองให้อาสาสมัครที่มีความเครียดกินอาหารทดสอบที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกนาน 30 วัน

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินสภาพจิตและความเครียดทั้งก่อนและหลังการทดลอง พบว่า อาสาสมัครที่ได้รับจุลินทรีย์สุขภาพเข้าสู่ร่างกายอย่างต่อเนื่องมีระดับความทุกข์ทางจิตใจ (Psychological Distress) และความเครียดลดลง

นอกจากนี้ยังมีรายงานจากวารสาร The journal Brain, Behavior, andImmunity  พบว่า การเสริมโพรไบโอติกอย่างต่อเนื่องช่วยให้สุขภาพจิตและอารมณ์ดีขึ้น โดยนักวิจัยจาก Leiden Institute of Brain and Cognition มหาวิทยาลัยไลเดน (Leiden University) ประเทศเนเธอร์แลนด์ แบ่งผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยออกเป็น 2 กลุ่ม มีเพียงกลุ่มแรกที่ได้รับอาหารเสริมโพรไบโอติกในรูปแบบผงชงผสมกับน้ำเปล่า ดื่มก่อนนอน

ผ่านไป 4 สัปดาห์พบว่า กลุ่มที่ได้รับการเสริมโพรไบโอติกเป็นประจำแสดงอารมณ์ทางลบ เช่น อารมณ์เศร้า น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมโพรไบโอติกโดยเมื่ออาสาสมัครอยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียด พวกเขาจะแสดงออกถึงความวิตกกังวล ก้าวร้าว ซึมเศร้า รวมถึงอารมณ์ในด้านลบต่าง ๆ น้อยกว่า

แม้การศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุกลไกที่แน่ชัดของการที่จุลินทรีย์สุขภาพมีผลช่วยให้อารมณ์ดี แต่นักวิจัยมีความคิดเห็นที่น่าสนใจว่า จุลินทรีย์สุขภาพที่มาพร้อมกับอาหารเสริมโพรไบโอติกอาจมีผลเพิ่มระดับกรดแอมิโนทริปโตเฟน(Tryptophan) ในร่างกาย ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างสารเซโรโทนิน (Serotonin) ในสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยลดความวิตกกังวล อารมณ์เศร้า

นอกจากนี้การที่มีสุขภาพจิตดี อารมณ์ดี อาจมีผลมาจากสุขภาพร่างกายที่ดีโดยจุลินทรีย์สุขภาพมีผลช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำงานเป็นปกติ ช่วยลดปัญหาท้องผูก ท้องเสีย รวมถึงอาการไม่สบายท้องต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจส่งผลให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว

อ่านต่อหน้าที่ 2

สมู้ตทีโยเกิร์ต, กินโพรไบโอติก, แก้เครียด, อาหารปรับอารมณ์, อาหารที่มีโพรไบโอติก

 

สมู้ตทีโยเกิร์ต แก้เครียด

หากไม่รู้ว่าจะกินโพรไบโอติกอย่างไรให้อร่อยแถมช่วยคลาย ความเครียดได้ เรามีเมนูอร่อยทำง่ายมาแนะนำ นั่นคือ สมู้ตทีโยเกิร์ต กล้วยหอม + สตรอว์เบอร์รี่

กล้วยหอมอุดมไปด้วยสารทริปโตแฟนที่จำเป็นต่อการสร้างสาร เซโรโทนินในสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกผ่อนคลาย ส่วนสตรอว์- เบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งผลการศึกษาจาก the Journal of Food Science พบว่า สารต้านอนุมูลอิสระในอาหารมีส่วนช่วยชะลอ ความเสื่อมของเซลล์ประสาท (Neuron Cell) ป้องกันเซลล์สมองถูก ทำลายจากสารพิษในสิ่งแวดล้อม จึงช่วยป้องกันโรคทางระบบประสาท รวมถึงโรคทางอารมณ์ที่มีผลจากสมองอีกด้วย

ยิ่งนำมารวมกับโยเกิร์ตที่อุดมไปด้วยโพรไบโอติก ยิ่งเพิ่มประสิทธิ- ภาพ ช่วยกล่อมเกลาอารมณ์ให้ดีขึ้นเป็นเท่าตัว

 

วิธีเลือกโยเกิร์ตอุดมโพรไบโอติก

โยเกิร์ตที่วางขายในท้องตลาด ไม่ใช่ทุกยี่ห้อที่จะมีโพรไบโอติก หากอยากกินโยเกิร์ตเพื่อเติมจุลินทรีย์สุขภาพ สร้างสมดุลให้ลำไส้ รองศาสตราจารย์วิมล ศรีศุข อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีสังเกตชื่อ จุลินทรีย์สุขภาพข้างถ้วย ผ่านบทความ การเลือกโปรไบโอติก ว่าข้างถ้วยโยเกิร์ตควรมีชื่อจุลินทรีย์ดังต่อไปนี้คือ

  • สเตร็ปโตค็อคคัส เทอร์โมฟิลัส (Streptococcus thermophilus)
  • แล็คโตแบซิลลัส เดลบรูคคิไอ ซับสปีชี่ส์ บัลการิคัส (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus)
  • แล็คโตแบซิลลัส บัลการิคัส (Lactobacillus bulgaricus)

ชื่อเหล่านี้เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ทำโยเกิร์ตธรรมดา ไม่จัดเป็น โพรไบโอติก แนะนำให้มองหาชื่อเชื้อจุลินทรีย์อื่นข้างถ้วยดังนี้

  • ไบฟิโดแบคทีเรียม ไบฟิดุม (Bifidobacterium bifidum)
  • ไบฟิโดแบคทีเรียม แอนิมาลิส (Bifidobacterium animalis DN173010)
  • แล็คโตแบซิลลัส เคซิไอ (Lactobacillus casei )
  • แล็คโตแบซิลลัส แอซิโดฟิลลัส (Lactobacillus acidophilus)

นอกจากนี้ยังแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่เก็บในตู้แช่ที่เย็นจัด และควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพมาก โดยสังเกตข้างถ้วย เช่น 20,000 ล้านตัว หรือนับจากเลขศูนย์ หลังตัวเลขว่าควรมีอย่างน้อย 10 ตัว

สมู้ตทีโยเกิร์ต, กินโพรไบโอติก, แก้เครียด, อาหารปรับอารมณ์, อาหารที่มีโพรไบโอติก

สมู้ตทีโยเกิร์ต สำหรับ 2 ที่

ส่วนผสม

โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1 ถ้วย กล้วยหอมแช่แข็ง 1 ลูก

สตรอว์เบอร์รี่แช่แข็ง 1-3 ถ้วย น้ำเปล่า 1 ถ้วย น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

ปั่นส่วนผสมทั้งหมดรวมกัน ยกเว้นโยเกิร์ต เทใส่ แก้วโดยกะปริมาณให้เหลือที่ว่างด้านบนของแก้วเพื่อเท โยเกิร์ตลงบนส่วนผสมที่เตรียมไว้ พร้อมเสิร์ฟ

เครียดเมื่อไร คว้าโยเกิร์ตหรือสมู้ตทีโยเกิร์ตมาดื่ม สักแก้ว พลางผ่อนคลายร่างกายไปพร้อม ๆ กัน เชื่อว่า อารมณ์เดือดทะลุปรอทแตกคงบรรเทาลงได้นะคะ

จาก คอลัมน์มื้อสุขภาพ นิตยสารชีวจิต ฉบับ 441 (16 กุมภาพันธ์ 2560)


บทความน่าสนใจอื่นๆ

NATURAL VITAMIN E กินช่วยชะลอวัย เพิ่มภูมิคุ้มกัน

เทคนิคกิน อาหารบำรุงสมอง ฉลาดทันใจใน 7 วัน

10 เคล็ดลับกินช่วยเสริมสร้าง ระบบเผาผลาญอาหาร

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.