ภูมิแพ้ วัณโรค โรคผิวหนัง, อากาศหนาว, โรคติดต่อ, โรคอีสุกอีใส, โรคงูสวัด, โรคเริม, โรคหัด, โรคหัดเยอรมัน

โรคผิวหนัง 7 โรคที่ควรระวัง ช่วงผลัดเปลี่ยนฤดู (หนาวสลับร้อน)

โรคผิวหนัง ที่ควรระวัง

โรคผิวหนัง ที่ควรระวัง เมื่อย่างเข้าสู่การผลัดเปลี่ยนฤดู อากาศหนาวสลับกับร้อนเช่นนี้ คือ ตัวการที่นำไปสู่อาการเจ็บป่วยได้ สมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทยจึงให้คำแนะนำเพื่อเป็นความรู้แก่ประชาชนสำคัญที่ควรระวัง ดังนี้

1 โรคอีสุกอีใส

หรือบางคนเรียกว่า สุกใส เกิดจากเชื้อไวรัส (Varicella Virus) ติดต่อโดยการหายใจหรือการสัมผัสถูกตุ่มแผลอีสุกอีใสหรืองูสวัดโดยตรง และการสัมผัสถูกของใช้ที่เปื้อนตุ่มแผลของผู้ป่วย ผู้ป่วยจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ต่อมาจะเริ่มมีตุ่มน้ำใสๆ ขึ้นตามตัว ห้ามแกะเกาเด็ดขาดเพราะจะเป็นหลุมแผลเป็นได้ง่าย

โรคผิวหนัง, โรคอีสุกอีใส, โรคผิวหนัง, อากาศหนาว
โรคอีสุกอีใส ติดต่อโดยการหายใจหรือการสัมผัสตุ่มแผลผู้ป่วย

2 โรคงูสวัด 

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดอีสุกอีใส ผู้ป่วยจะมีอาการไข้และปวดรุนแรงตามแนวยาวของปมประสาท โดยจะพบกลุ่มของตุ่มน้ำใส เป็นแนวด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายมักจะมีอาการปวดแปล๊บบริเวณเส้นประสาทร่วมด้วย

3 โรคเริม 

เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม HERPES (HSV-1/HSV-2) มีลักษณะเป็นกลุ่มของตุ่มน้ำขนาดเล็กมีขอบแดง แต่ไม่เรียงตามแนวเส้นประสาทพบบ่อยบริเวณริมฝีปาก อวัยวะเพศ และก้นการติดเชื้อครั้งแรกมักจะมีอาการไข้ ปวดเมื่อยต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง มักมีการอักเสบสามารถติดต่อได้จากการสัมผัสตุ่มน้ำหรือแผลและการมีเพศสัมพันธ์

 

โรคเริม, โรคผิวหนัง, เริมที่ปาก, โรคติดต่อ, เริม
โรคเริม ส่วนมากเป็นที่บริเวณปากและอวัยวะเพศ ติดต่อผ่านการสัมผัสตุ่มน้ำ

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.