ปอกไข่ต้ม จำนวนมากอย่างรวดเร็ว

นำไข่ไก่ต้มสุกใส่หม้อขนาดใหญ่มีฝาปิด เทน้ำลงไปให้ท่วมไข่แล้วปิดฝา จากนั้นใช้มือสองข้างจับหม้อและฝาให้แน่นแล้วเขย่าแรง ๆ จนกระทั่งเปลือกไข่ล่อนออกจนหมด

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.