ขี้ผึ้งปิดหน้ากะปิมีประโยชน์

กะปิบรรจุกระปุกที่ขายตามท้องตลาดจะมีขี้ผึ้งบาง ๆ ปิดหน้าอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกลือในกะปิตกผลึกจนกะปิแห้งก่อนใช้ ดังนั้นเวลาใช้ควรตักขี้ผึ้งแค่บางส่วนทิ้ง แล้วคงส่วนที่เหลือไว้เพื่อให้กะปิเก็บได้นาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.