วิธีเก็บสะตอสดให้ได้นานวัน

นำสะตอที่แกะแล้ววางลงบนใบตอง ห่อด้วยกระดาษอเนกประสงค์จนมิด แล้วใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่น เก็บไว้ได้นาน 2 สัปดาห์

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.