สวรรค์ในพระพุทธศาสนา

เรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเมืองสวรรค์ในพระพุทธศาสนา

เรื่องเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเมือง สวรรค์ในพระพุทธศาสนา

สวรรค์ในพระพุทธศาสนา เป็นดินแดนทิพย์อีกแห่งในกามาจร เป็นที่สถิตของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “เทวดา” เป็นผู้ที่เกิดจากผลแห่งการทำความดีจากอดีตชาติ ไม่ว่าสัตว์ในภูมิใดเว้นแต่ นิพพานภูมิ สามารถมาเกิดยังโลกทิพย์นี้ได้ทั้งนั้น เช่น สุนัขที่คอยดูแลพระปัจเจกพุทธเจ้า พอสิ้นลมหายใจก็เกิดเป็นเทพบุตรมีนามว่า “โฆสกเทพบุตร” หรือนางเปรตมัตตาที่เคยเป็นเมียหลวงรังแกเมียน้อย ได้รับการช่วยเหลือจากเมียน้อยจนได้เกิดเป็นเทพธิดา เป็นต้น

พระพุทธศาสนาเล่าถึงสวรรค์เป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญ แต่ก็มีบางมุมที่เล่าเรื่องราวป่วน ๆ  ของชาวสวรรค์ ไว้อย่างน่าสนใจ อาทิเช่น

 

เทวรถบนสวรรค์

เทวรถคือพาหนะของเทวดาที่ขับเคลื่อนไปด้วยสารถี เช่น เวชยันตราชรถของท้าวสักกะเทวราชซึ่งมีมาตุลีเทพบุตรเป็นสารถี พระเนมิราชทรงเคยประทับเวชยันตราชรถนี้ไปท่องแดนนรกและสวรรค์ดังที่เล่าไว้ในเนมิราชชาดก

เทวรถบนสวรรค์ ต้องมีขนาดใหญ่มาก เพื่อบรรทุกบริวารของเทวดาบางพระองค์ที่มีจำนวนนับพันนับหมื่นไปพร้อมกับเทวดาผู้เป็นเจ้าของวิมาน เทวรถเหล่านี้มักสร้างจากทองคำหรืออัญมณีต่าง ๆ

เทวรถบางส่วนมีล้อ บางส่วนก็เป็นสัตว์ เช่น ช้าง หรือเทียมด้วยม้า ซึ่งเป็นสัตว์ที่เกิดจากบุญของเทวดาผู้เป็นเจ้าของวิมาน

 

วิมานและทิพยสมบัติ

วิมานและสมบัติของเทวดาส่วนมากจะทำจากทองคำหรืออัญมณีต่าง ๆ แต่ล้วนเป็นของทิพย์ไม่มีวันสึกหรอตลอดอายุขัยของเทวดาผู้เป็นเจ้าของวิมาน จึงทำให้สมบัติของเทวดาอยู่ในสภาพที่ใหม่และสวยงามตลอดโดยไม่สกปรกและผุกร่อน เพราะสวรรค์ไร้ฝุ่นและปฏิกูลต่าง ๆ เรื่องราวเกี่ยวกับวิมานและสมบัติของเทวดาสามารถอ่านเสริมได้จาก วิมานวัตถุ

 

อาหารทิพย์

เทวดาจะบริโภคสิ่งที่เรียกว่า “อาหารทิพย์” อาหารประเภทนี้จะไม่มีกาก เทวดาจึงสามารถดูดซึมอาหารที่กินเข้าไปได้ทั้งหมด ทำให้ไม่ต้องขับถ่าย อย่างไรก็ตาม เทวดาบนสวรรค์จะไม่รู้สึกหิว แต่จำเป็นต้องกินอาหารทิพย์เพื่อคงสภาพความเป็นเทวดา

 

เหตุ 4 ประการที่ทำให้เทวดาตายจากการเป็นเทวดา

  1. หมดอายุขัย หากใครทำบุญมามาก ก็จะได้อยู่บนสวรรค์จนครบตามอายุขัย
  2. หมดบุญ มักจะเกิดกับเทวดาที่ทำบุญมาน้อย ซึ่งมักจะตายก่อนอายุขัย
  3. ลืมกินอาหารทิพย์ เทวดาบางตนอาจเพลิดเพลินกับทิพยสมบัติจนลืมกินอาหารทิพย์เป็นเวลานาน
  4. โกรธ เทวดาต้องเป็นผู้ไม่โกรธ หากโกรธก็ส่งผลให้เทวดาตายได้เช่นกัน

 

ที่มา : ท่องนรก เที่ยวสวรรค์ ประสบการณ์มหัศจรรย์กับชีวิตหลังความตาย โดย ณัฐพบธรรม

ภาพ : https://pixabay.com


บทความน่าสนใจ

ภพภูมิหลังความตาย ที่สัตว์โลกทั้งหลายต้องเวียนว่ายตายเกิด

ไขความกระจ่าง ความหมายที่แท้จริงของคำว่าภพ

พระเนมิราช พระราชาผู้ท่องนรก-สวรรค์

พระเตมีย์ มหาบุรุษผู้ปฏิเสธการกลับไปใช้กรรมในนรก เรื่องเล่าทศชาติชาดก พระชาติแรก

สัมผัส สวรรค์ ทั้งที่ยังมีลมหายใจ ได้จริงไหม ?

หนูน้อยส่งจดหมายถึงพ่อบนสวรรค์ ไปรษณีย์อังกฤษตอบจดหมายกลับมาอย่างน่ารัก

พระเถระท่องสวรรค์เยือน วิมานของเทวดา ไม่ทำบุญ

พระโมคคัลลานะเขย่า วิมานพระอินทร์

พระพุทธเจ้ากับบัลลังก์ทั้ง 3 พระองค์คือผู้ครอง บัลลังก์แห่งเทวดา พรหม และพระอริยะ

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.