ไม่ใส่บาตร

Dhamma Daily : ไม่ใส่บาตร ไม่สวดมนต์ ไม่เข้าวัด ไม่ฟังธรรม ผิดไหม

Dhamma Daily  : ไม่ใส่บาตร ไม่สวดมนต์ ไม่เข้าวัด ไม่ฟังธรรม ผิดไหม

ถาม: ถ้าผม ไม่ใส่บาตร ไม่สวดมนต์ ไม่ไปทำบุญวันสำคัญ ไม่ไหว้พระที่ผมไม่เคารพ ไม่นั่งสมาธิหรือฟังเทศน์ฟังธรรมถือว่าผิดมากไหมครับ

พระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต ตอบปัญญาธรรมข้อนี้ว่า

ตอบ: ไม่ผิดหรอก ไม่บาปด้วย ตราบเท่าที่เราไม่ได้ไปกลั่นแกล้ง ทำใครเดือดร้อน ยิ่งถ้าได้ช่วยเหลือผู้คนในด้านที่ถนัดก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งทีเดียว

เพียงแต่เราจะเสียโอกาสไปนิด ที่จะได้เรียนรู้และทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการไม่ฟังธรรม ทำให้พลาดโอกาสที่จะได้แง่คิด หลักปฏิบัติที่น่าสนใจไม่แพ้ปรัชญาใดของโลก ถ้ายังเคอะเขินที่จะฟังเทศน์ ก็ลองหาหนังสือธรรมะดีๆ อ่านก่อน อาตมาแนะนำก็เพียงแค่ไม่อยากให้โอกาสดีในชาตินี้ของเธอเสียไป

ทั้งนี้สิ่งที่ผิดหรือเป็นบาปในพระพุทธศาสนานั้น ท่านดูที่เจตนาในการกระทำเป็นหลัก มิได้อยู่ที่การขัดบทบัญญัติศาสนาหรือค้านคำสั่งของพระศาสดาเช่นศาสนาอื่นๆ แม้พุทธศาสนาจะแนะนำให้ทำบุญ ตักบาตร นั่งสมาธิ ฟังธรรม ผู้ที่ไม่ทำก็ไม่ได้จัดว่าเป็นคนบาป ตราบเท่าที่เขาไม่ไปประทุษร้ายหรือเบียดเบียนผู้อื่นด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง

แม้การกระทำตามสิ่งที่แนะนำ เช่น ทำบุญ ฟังธรรม แต่หากเคล้าไปด้วยความโลภ ความริษยา หรือความลุ่มหลงมัวเมา ว่าจะทำให้ตนมีชัยในการกระทำอันทุจริตต่างๆ เขาก็จะได้บาปและผลเสียอันเกิดจากการทำบุญที่เคลือบด้วยอกุศลกรรมนั้นด้วย

ยกตัวอย่างเช่น มีคนเคยถามอาตมาว่า มีหญิงคนหนึ่ง ทำบุญใส่บาตร ใส่ชุดขาวถือศีล 8 ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ แต่ยังชอบแทงหวย ชอบนำขยะไปทิ้งขยะเรี่ยราดหน้าบ้านคนอื่น อย่างนี้ยังถือว่าเขาเป็นคนดีไหม

ก็ไม่ใช่ คนที่เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นคนดีเสมอไป การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานั้นท่านให้ความสำคัญทั้งกายและใจ แม้เรื่องทางกายนั้นท่านมิได้ให้ความสำคัญที่รูปแบบ แต่ก็ใช่ว่ารูปแบบจะไม่สำคัญ รูปแบบเป็นกรอบกำกับเบื้องตัน ให้ตนตระหนักถึงความแตกต่างจากสถานะเดิม ช่วยเสริมกำลังใจให้มุ่งมั่น

ผู้ที่ไม่ทำบุญ ฟังธรรม บำเพ็ญภาวนานั้น พุทธศาสนาถือว่าเสียโอกาสที่เป็นมนุษย์ เพราะพลาดโอกาสสำคัญในการพัฒนาตนไปในทางที่เหมาะสมจนพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพุทธศาสนา มีสติปัญญาสมบูรณ์นั้นไม่ใช่ง่าย พลาดโอกาสพัฒนาตนในชาตินี้ไป มันช่างน่าเสียดายจริง ๆ

 

ที่มา : นิตยสารซีเคร็ต

ภาพ : Image by Pexels on Pixabay

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

ตอบคำถาม เรื่อง ธรรมดับทุกข์ โดยคุณพศิน อินทรวงศ์

Q : การมีคนมาประกาศเชิญชวนไปทำบุญ ตักบาตรแล้วรู้สึกรำคาญ จะบาปไหม

พระเถระท่องสวรรค์เยือน วิมานของเทวดา ไม่ทำบุญ