ลมหายใจ

“ลมหายใจ” จัดการความเครียด โดย ท่าน ส. ชิโนรส

เหตุที่อานาปานสติตัดความคิดฟุ้งซ่านได้เร็ว เพราะไม่ต้องอาศัยความจำเป็นสื่อล่อให้จิตสงบเหมือนวิธีฝึกสมาธิอื่น ๆ เช่น ผู้บริกรรมคำว่า “พุท-โธ” เวลาปฏิบัติต้องจำคำบริกรรมเพื่อหน่วงจิตให้สงบ แม้การจำคำบริกรรมจะตัดกระแสความฟุ้งซ่านได้ แต่ก็ยังเป็นสายล่อฟ้าให้ความคิดฟุ้งซ่านแทรกซึมเข้าสู่จิตใจได้

ดังนั้นผู้บริกรรมพุท-โธ เมื่อถึงจุดหนึ่งจะต้องทิ้งคำบริกรรม เพื่อตัดความจำที่เป็นสายล่อฟ้าออกไป จิตจึงจะดิ่งเข้าสู่ความสงบที่ลึกซึ้งได้ หากไม่ปล่อยคำบริกรรมทิ้ง จิตจะติดอยู่กับคำบริกรรม กลายเป็นจิตค้างอยู่กับพุท-โธ ไม่เข้าไปสู่ความสงบซึ่งเป็นจุดหมายที่ต้องการได้

หรือผู้บริกรรมคำว่า “สัมมา-อะระหัง” พร้อมเพ่งดูลูกแก้ว ต้องใช้ความจำทั้งคำบริกรรมและภาพลูกแก้ว เมื่อจิตสงบเกิดภาพนิมิตขึ้น ก็ต้องใช้กำลังสมาธิเพิกนิมิตเพื่อเข้าสู่ความสงบขึ้นสูงขึ้นไปอีก ผู้ปฏิบัติบางคนเพิกนิมิตไม่ได้ หลงติดในนิมิต เป็นบ้าไปก็มาก

ส่วนอานาปานสติ ผู้ปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องใช้ความจำ เป็นสื่อให้จิตสงบ

เพียงทรงจิตให้ว่าง ๆ

น้อมความรู้สึกทั้งหมดไปดูลมหายใจเข้า-ออก หรือ

ดูลมหายใจด้วยจิตว่าง ๆ

จิตก็จะสลัดความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ ออกไป

ดิ่งตัวลงไปสู่ความสงบนิ่ง ซึ่งมีลักษณะว่างเหมือนกับลมหายใจ

 

พูดอีกนัยหนึ่ง

วิธีปฏิบัติอื่น ๆ ใช้ความคิดเข้าไปตัดความคิด เพื่อให้จิตเดินเข้าสู่ความสงบ

ส่วนอานาปานสติไม่ต้องใช้ความคิด

แต่ใช้ความรู้สึกว่าง ๆ เข้าไปตัดความคิด

เมื่อจิตสงบจึงไม่ต้องเสียเวลาเพิกความคิดหรือนิมิตต่าง ๆ ออก

จิตจะว่างอย่างเป็นธรรมชาติ

ว่างอย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ ก็จะระงับลง ความเครียดที่มีก็จะสลายไปเอง

 

เวลาปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะใช้หลายวิธีผสมผสานกัน เพื่อตัดกระแสความฟุ้งซ่านที่มีกำลังกล้า เช่น บริกรรมคำว่า พุท-โธ พร้อมกับดูลมหายใจเข้า-ออก เมื่อกำลังความคิดฟุ้งซ่านอ่อนตัวลงก็ทิ้งคำบริกรรม เหลือเพียงดูลมหายใจเข้า-ออกด้วยจิตว่าง ๆ เท่านั้น จิตก็จะเข้าสู่ความสงบที่ละเอียดลงไปได้

 

“ลมหายใจ” จึงจัดการความเครียดได้อย่างดีนัก

 

ที่มา  อานาปานสติ…ลึกแต่ไม่ลับ โดย ท่าน ส. ชิโนรส สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

“อานาปานสติ” กรรมฐานที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.