ลมหายใจ

“ลมหายใจ” จัดการความเครียด โดย ท่าน ส. ชิโนรส

“ลมหายใจ” จัดการความเครียด โดย ท่าน ส. ชิโนรส

นักวิทยาศาสตร์บอกว่า แต่ละวันมนุษย์คิดกว่า 60,000 ความคิด จริงแท้อย่างไรไม่สำคัญเท่ากับการรู้จักจัดการความคิด ลมหายใจ

จัดการความคิด คือ คิดได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบระเบียบเมื่อต้องการใช้ความคิด หยุดคิดพักจิตให้สงบได้เมื่อต้องการหยุดพักผ่อน

ผู้ที่ไม่รู้จักจัดการความคิด คือผู้ที่คิดไม่รู้จักหยุด หรืออยากหยุดแต่ก็หยุดไม่ได้ จิตใจเตลิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่าง ๆ วางอารมณ์ไม่ลง เกิดปัญหาทางจิต เรียกว่า “ความเครียด” (Stress)

ภาษาพระเรียกความเครียดว่า “ปปัญจสัญญา”

แปลตามศัพท์ว่า “สัญญาเป็นเหตุให้เนิ่นช้า” หรือ “ความคิดฟุ้งซ่านรำคาญต่าง ๆ ที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง พร่ามัว ไม่ปลอดโปร่งแจ่มใส”

ความเครียดเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง เกิดแก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัย มนุษย์ยุคปัจจุบันเหมือนจะมีความเครียดมากกว่ามนุษย์ยุคอื่น ๆ ทั้ง ๆ ที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มีมากกว่ามนุษย์ยุคก่อน แต่ความเครียดไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย แต่กลับมีมากขึ้นกว่าเดิม

 

มนุษย์แต่ละคนต่างมีวิธีแก้เครียดไม่เหมือนกัน

บางคนกินยาแก้เครียด

บางคนไปเที่ยวพักผ่อน

บางคนหันไปพึ่งพาไสยศาสตร์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

ส่วนใหญ่แล้ว ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ แต่หลงไปแก้อาการของความเครียดมากกว่า ความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของความเครียดยังคงลอยนวลอยู่เหมือนเดิม

จะจัดการความเครียดได้ มนุษย์ต้องรู้จักจัดการกับความคิดฟุ้งซ่านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ

วิธีจัดการความฟุ้งซ่านที่ดีที่สุดคือสมาธิ ฝึกจิตให้สงบนิ่ง แน่วแน่ จิตที่สงบ แน่วแน่ จะมีพลังมหัศจรรย์ในตัวเอง กำจัดความฟุ้งซ่านรำคาญต่าง ๆ ให้กระจุยกระจายไปได้

วิธีทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นศาสตร์เก่าแก่ มีมาคู่กับโลกทุกยุคทุกสมัย ศาสนาทุกศาสนาและจิตวิทยาล้วนพูดถึงการทำสมาธิ ปัจจุบันวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองได้หันมาศึกษาเรื่องทำสมาธิจิตมากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะช่วยจัดการความเครียดได้ดี

 

ศาสนาพุทธ ยิ่งให้ความสำคัญกับการทำสมาธิ จะเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ว่าได้

พระพุทธโฆสะ ผู้เขียนคัมภีร์วิสุทธิมรรคพูดถึงกรรมฐาน 40 หรือวิธีทำจิตให้สงบทั้ง 40 อย่าง เช่น กสิณ 10 การเพ่งวัตถุต่าง ๆ ที่ช่วยให้จิตสงบ อสุภะ 10 การพิจารณาความไม่งามของกายลักษณะต่าง ๆ หรือ อนุสติ 10 การนึกถึงอารมณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้จิตเบิกบานและสงบ

ส่วนครูบาอาจารย์สมัยปัจจุบันก็แนะนำวิธีทำจิตให้สงบต่าง ๆ กัน เช่น

• พุท-โธ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

• สัมมา-อะระหัง สายหลวงพ่อสด จันทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

• พองหนอ-ยุบหนอ สายหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี หรือ

• ไหว-นิ่ง สายหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

วิธีทำจิตให้เป็นสมาธิดังกล่าว ไม่มีวิธีไหนดีเด่นกว่ากัน อยู่ที่ว่าใครจะชอบวิธีการไหน ก็ใช้วิธีการนั้นเดินจิตเข้าสู่ความสงบ จัดการความคิดที่ฟุ้งซ่านได้

กระนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำว่า อานาปานสติตัดวิตกได้ดี ซึ่งหมายความว่า การดูลมหายใจเข้า-ออกช่วยตัดกระแสความคิดฟุ้งซ่านได้อย่างชะงัดและฉับพลัน

 

คลิกเลข 2 เพื่ออ่านหน้าถัดไป>>>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.