อาหารสุขภาพ

ชุมชนคนรักอาหารสุขภาพ The Kitchen Community

ชุมชนคนรัก อาหารสุขภาพ The Kitchen Community

The Kitchen Community ชุมชนคนรัก อาหารสุขภาพ ผ่านการเรียน เล่น และทดลอง ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นจาก Kimbal Musk และ Hugo Matheson เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา  Kimbal Musk เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และผู้จัดการร้านอาหาร ซึ่งเขาได้มีโอกาสคลุกคลีกับสวนผักในโรงเรียนมาตลอด 10 ปี ในขณะนั้นสิ่งที่เขาพบคือ โอกาสที่เด็กๆ จะได้เข้าถึงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน และยังก่อให้เกิดผลดีตามมา คือ พวกเขามีความเครียดลดลงและผลการ เรียนที่ดีขึ้นด้วย

The Kitchen Community  แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างเด็กๆให้รู้จักกับ Real Food ที่แท้จริง Real Food ในความหมายขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งนี้จะคำนึงถึงปัจจัย 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญกับเกษตรกรท้องถิ่น ความปลอดภัยและโภชนาการที่ดีของผู้บริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น  การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ  การใช้พลังงานลม และท้ายสุดคือเน้นการผลิตที่มีผลดีกับความมั่นคงทางการเงินภายในชุมชน ผ่านรูปแบบการเรียน เล่น และทดลอง

The Kitchen Community จะเป็นการทำงานที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ know-how ที่จะถูกนำไปใช้ในสวนการเรียนรู้ เวิร์กช็อปต่างๆ และการให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์มากมายหลายชนิด สำหรับ 5 ปี แห่งการก่อตั้ง มีจำนวนนักเรียนหลายแสนคนในอเมริกาที่สนใจ เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว  ขณะเดียวกัน กิจกรรมที่เกิดขึ้นยังช่วยให้เด็กๆ และคนชุมชนมีสุขภาพที่ดี เปิดโอกาสให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนนักเรียนกันเอง คุณครู ผู้อยู่อาศัยในระแวกย่าน และสต๊าฟทั้งหมด


เรื่อง ชลิตา

ข้อมูลจาก Creative Citizen


บทความน่าสนใจ

น้ำมันมะพร้าว กินอย่างไรให้ได้สุขภาพ

ประสบการณ์สุขภาพ อาหารชีวจิต คืนความสดใส ชีวิตไกลภูมิแพ้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.