พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย

“สำเร็จแล้ว” พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย

“สำเร็จแล้ว” พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย

พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา เป็นแหล่งรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด การเผยแผ่พระไตรปิฎก เท่ากับเป็นการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้า การแปล พระไตรปิฎกสากลฉบับภาษาไทย สำเร็จ เท่ากับพุทธศาสนิกชนชาวไทยมีโอกาสได้ศึกษาพระไตรปิฎกทั้ง เถรวาท และนิกายอื่น คือ มหายานและวัชรยาน มากขึ้น

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีโครงการแปลพระไตรปิฎกสากล ประกอบด้วย (1) พระไตรปิฎกพุทธศาสานาเถรวาท  (2) พระไตรปิฎกพุทธศาสานามหายาน และ (3) พระไตรปิฎกพุทธศาสานาวัชรยาน มาตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 โดยมีกำหนดให้เสร็จทันก่อนวันวิสาขบูชา เพื่อแจกในวันงานวิสาขบูชาโลก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 29 พฤษาภาคม 2561

พระไตรปิฎก
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

 

ล่าสุดพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) หัวหน้าคณะทีมแปลพระพุทธศาสนาเถรวาท กล่าวถึงความคืบหน้าของการแปลพระไตรปิฎกสากลว่า ขณะนี้คณะทำงานแปลพระไตรปิฎกฉบับสากลเป็นภาษาไทย ได้แปลและตรวจความสมบูรณ์ของการแปลเรียบร้อยแล้ว นอกจากในส่วนของภาษาไทย ยังตีพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ด้วย คาดว่าจะเริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 5-20 พฤษภาคม นี้ โดยจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนอย่างละ 10,000 เล่ม เพื่อมอบเป็นธรรมบรรณาการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมวันวิสาขบูชาโลกอย่างละ 5,000 เล่ม

นอกจากเป็นหนังสือที่มอบเป็นของขวัญแก่ผู้ที่มาร่วมงานประชุมวันวิสาขบูชาโลก ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว จะมอบเป็นธรรมบรรณาการให้กับสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา และโรงแรมต่าง ๆ ทั่วโลก

 

ข้อมูลจาก Banmuang, Siampublic และ Thairath

ภาพจาก มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ Banmuang


บทความน่าสนใจ

บทสวดพร้อมคำแปล ” โพชฌังคปริตร” ที่เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ มีพระดำรัสถึง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.