สายเที่ยวต้องรู้! พระราชวังต้องห้าม ปิดสนิทวันจันทร์ เริ่มเดือนมิถุนายนนี้

ประกาศ! พระราชวังต้องห้าม ปิด ‘วันจันทร์’ ทั้งวัน ไม่เว้นแม้แต่ช่วงปิดเทอม มีผลตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นไป

พระราชวังต้องห้าม เป็นคำเรียกของคนไทย สันนิษฐานว่าแปลงมาจาก The Forbidden Palace ของฝรั่ง ขณะที่คนจีนเรียกว่า พระราชวังกู้กง  หมายถึง พระราชวังเก่า 

พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่ง อดีตเคยที่ประทับของจักรพรรดิจีน และเป็นศูนย์กลางอำนาจของจีนมานานกว่า 5 ศตวรรษ กินอาณาพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 720,000 ตารางเมตร ภายในมีอาคารมากถึง 800 หลัง รวมห้องทั้งหมด 9,999 ห้อง และมีพระที่นั่ง 75 องค์ นอกจากนี้ทั้งยังมีสวน ลานกว้าง ทางเดินเชื่อมกันโดยตลอด มีคูและกำแพงที่สูงถึง 11 เมตร ล้อมรอบ ใช้ระยะก่อสร้างประมาณ 14 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 1949 จนถึง พ.ศ. 1963 โดยใช้แรงงานมากกว่าหนึ่งล้านคน และใช้ช่างฝีมือกว่าหนึ่งแสนคน อีกทั้งนำวัสดุในการก่อสร้างชั้นดีมาจากทั่วสารทิศของจีน

พระราชวังต้องห้าม
สถาปัตย์งดงามภายในพระราชวังกู้กง

พระราชวังต้องห้าม

พระราชวังต้องห้าม
ประตูเฉียนชิงเหมิน
พระราชวังต้องห้าม
สะพานหินอ่อนแกะสลักลายมังกร

ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า จึงได้ชื่อว่าพระราชวังต้องห้าม จนกระทั่งเปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบสาธารณรัฐจึงได้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ในรูปแบบของ พิพิธภัณฑ์พระราชวัง (Palace Museum) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา

ต่อมายูเนสโกได้ประกาศให้พระราชวังกู้กงร่วมกับพระราชวังเสิ่นหยางเป็นหนึ่งในมรดกโลก ในนาม พระราชวังหลวงแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงในปักกิ่งและเสิ่นหยาง เมื่อ พ.ศ. 2530

กระทั่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม ได้ออกมาประกาศปิดการเข้าชมเฉพาะวันจันทร์ช่วงบ่าย ก่อนจะขยับเป็นปิดวันจันทร์ทั้งวันเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 แต่ยังยกเว้นให้เปิดวันจันทร์ของช่วงปิดภาคเรียน คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเอาไว้

พระราชวังต้องห้าม
พระตำหนักไท่เหอเตี้ยน

จนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา(2561) พิพิธภัณฑ์พระราชวังต้องห้าม ก็ออกมาประกาศอีกครั้งว่าจะปิดการเข้าชมทุกวันจันทร์ตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้การบำรุงรักษาโบราณวัตถุต่างๆ รวมทั้งบูรณะสถาปัตยกรรมโบราณ และพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการ เป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

ระหว่างช่วงที่ปิดในวันจันทร์ งานอนุรักษ์และบำรุงโบราณวัตถุและการเตรียมนิทรรศการต่างๆ รวมถึงงานโครงสร้างพื้นฐานจะยังคงดำเนินไปตามปกติ

ทั้งนี้จากสถิติเมื่อปี 2017 ระบุว่ามีผู้เข้าเยี่ยมชมพระราชวังแห่งนี้ถึง 16.7 ล้านคน

 

ที่มาข้อมูล : www.facebook.com/pg/XinhuaNews

ที่มาภาพ : pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.