ทำแท้งแล้วจะมีวิญญาณเด็กมาเกาะ

Dhamma Daily : ทำแท้งแล้วจะมีวิญญาณเด็กมาเกาะ ติดตัวเรา จริงหรือเปล่า

ทำแท้งแล้วจะมีวิญญาณเด็กมาเกาะ ติดตัวเรา จริงหรือเปล่า

ถาม: เชื่อกันว่า ถ้า ทำแท้งแล้วจะมีวิญญาณเด็กมาเกาะ ติดตัวเรา ทำให้ชีวิตที่เหลือทำอะไรก็ไม่รุ่งเรือง จริงหรือเปล่าครับ

ตอบโดยพระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

จริงไม่จริงไม่รู้ แต่ส่วนมากเขาอยู่ไม่ได้หรอก แต่ละภพภูมิก็มีที่อยู่ของเขา เขาจะมาอยู่ตรงนี้ตลอดก็ไม่ได้ พวกเทวดาภูติผี อสูรกาย อื่นๆ ก็มีวิบากกรรมที่เขาต้องไปรับ ไม่ใช่ว่าจะมีอิสระเสรีไปอยู่ที่ไหนก็ได้ บางทีก็เป็นคลื่นจิตของเราเองที่คิดว่าสิ่งนั้นมาอยู่กับเรา จริงๆ เป็นอุปาทานจิตอย่างหนึ่ง ไปปรุงขึ้นมาให้เห็นเป็นจริงเป็นจังว่ามาหลอกมาหลอน

เพราะฉะนั้นก็ควรตัดตรงนี้ออก แล้วตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำกิจการงานที่มีอยู่โดยสมมติให้ดี มีสติ มีสมาธิในการทำงาน เรื่องอื่นๆ ก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่ถ้ามันไม่ใช่แก่นสาระของชีวิต เราก็เดินทางมุ่งหน้าต่อไป จะแวะไปไหนบ้างก็แวะได้ แต่สุดท้ายก็ต้องมีเป้าหมาย…ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร

พวกเราเกิดมาเป็นนักเดินทาง ในระหว่างทางแต่ละคนก็มีเรื่องราวร้อยแปด แต่สุดท้ายคือต้องเดินทาง ในที่นี้หมายถึงเดินทางธรรม เดินทางข้ามฝั่ง ออกจากสังสารวัฏ หลายคนระหว่างเดินทางได้ทำอะไรต่อมิอะไรไว้เยอะ ก็จะมีแรงเสียดทานมาก ทำให้การเดินทางล่าช้าลงอีก

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เหตุใดคนที่คนที่สนับสนุนให้คนอื่น ทำแท้ง จึงบาป

ถาม: ถ้ามีคนมาปรึกษาเรื่อง ทำแท้ง แล้วคนให้คำปรึกษาเห็นว่า ถ้าเอาเด็กไว้ คนเป็นแม่จะลำบากมาก จึงสนับสนุนให้ ทำแท้ง แต่คนแนะนำไม่ได้เป็นคนทำเอง เหตุใดจึงบาป

พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนที่สนับสนุนคนอื่นให้ ทำแท้ง ไว้ว่า

ตอบ: บาปคือความเศร้าหมองแห่งจิต เพราะจิตนั้นมีคุณภาพตกต่ำลงจนสกปรก มืดมัว และร้อนเร่า ดังนั้นบางครั้งต้องพิจารณาในหลายมิติ เช่น ปรึกษาสถานสังคมสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ให้การปรึกษาและทางออกจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ก็อาจไม่ต้อง ทำแท้ง หากการแนะนำนั้นมาจากการไตร่ตรองดีแล้ว เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ก็ควรยกจิตให้คิดสูงว่า เราได้กระทำบุญช่วยเหลือทั้งสองฝ่าย หากว่าเป็นอันตรายแก่ชีวิตของแม่ แม่ก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะคลอดหรือทำแท้ง ควรฟังการวินิจฉัยของแพทย์ด้วย อย่าดิ่งไปในทางใดทางหนึ่ง ต้องพิจารณาบนฐานแห่งปัญญาและเมตตามาก ๆ


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : แฟนทำแท้ง เราต้องรับผลกรรมด้วยหรือเปล่า

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : เหตุใดคนที่คนที่สนับสนุนให้คนอื่น ทำแท้ง จึงบาป

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.