ประหารชีวิต

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ลงโทษด้วยการ ประหารชีวิต เป็นวิธีที่ควรหรือไม่

ลงโทษด้วยการ ประหารชีวิต เป็นวิธีที่ควรหรือไม่

ถาม: พระอาจารย์คิดว่าการ ประหารชีวิต ผู้ที่ทำผิด ก่อคดีฆ่าข่มขืน เบียดเบียนชีวิตผู้อื่น ถือเป็นวิธีที่ควรทำหรือไม่คะ

พระอาจารย์วิชิต ธมฺมชิโต ตอบปัญหาธรรมข้อนี้ว่า

ตอบ: สำหรับพุทธศาสนาแล้ว ไม่มีมนุษย์คนไหนสมควรถูกฆ่าหรอก เราไม่แก้ปัญหาด้วยความโกรธแค้น เพื่อให้สะใจ ด้วยวิธีที่รุนแรง เราเชื่อมั่นในศักยภาพการพัฒนาของมนุษย์

ญาติมิตรของผู้สูญเสียย่อมโศกเศร้าเป็นธรรมดา แต่การรู้จักอภัยและใส่ใจแก้ที่เหตุอันเป็นเงื่อนไขให้เกิดคดีรุนแรงนี้ขึ้นต่างหากที่ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน มากกว่าฆ่าคนร้ายที่พอทำเสร็จก็ลืม คิดว่าแก้ปัญหาได้แล้ว

สังคมควรตั้งคำถามว่าอะไรที่ทำให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น คอยเฝ้าดูว่ารัฐมีแนวปฏิบัติป้องกันมิให้เกิดคดีขึ้นอีกอย่างไร แล้วขณะติดคุกได้มีการปรับทัศนคติและติดตามพฤติกรรมป้องกันผู้นั้นก่อเหตุในอนาคตอย่างไรด้วย เป็นต้น

จริง ๆ อาจกล่าวได้ว่า ความโกรธเกลียด เคียดแค้น และตอบโต้ด้วยความรุนแรงนั้น เป็นธรรมชาติพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มีในมนุษย์ที่นำจิตใจให้หมุนวนไม่พ้นวัฏฏสงสาร

การจะหลุดพ้นจากวังวนแห่งสงสารนี้ได้จึงต้องอาศัย “ดำริชอบ” เข้ามาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของอริยมรรคทั้ง 8

ดำริในการไม่เบียดเบียนและไม่มุ่งร้าย จึงถือเป็นอุดมการณ์สำคัญของศาสนา ผนวกเข้ากับการเห็นคุณค่าและโอกาสในการพัฒนาของมนุษย์ที่มีอยู่เสมอ การฆ่ามนุษย์จึงเป็นข้อห้ามสูงสุดข้อหนึ่งของพระ เมื่อไม่ลงโทษด้วยการฆ่า ก็ต้องช่วยกันหาทางป้องกันเหตุร้ายและหาวิธีจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมผู้นิยมความรุนแรง

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่  Secret Magazine (Thailand)

Image by Ryan McGuire from Pixabay


บทความน่าสนใจ

Q : ผู้ที่มีอาชีพเป็นเพชฌฆาต ต้องประหารนักโทษ เขาจะบาปไหมครับ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ทำอย่างไรจึงจะไม่คิดกังวล และคิด ฆ่าตัวตาย

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: หากร้านอาหารฆ่าสัตว์ให้เรากิน เราจะบาปหรือไม่

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.