หลักธรรม คำสอนใจ ธรรมะ

รวม หลักธรรม คำสอนใจ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

รวม หลักธรรม คำสอนใจ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

รวม หลักธรรม คำสอนใจ พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ นำพาไปสู่ความสุขที่แท้จริง

“ตัณหา นำไปสู่ความยึดติด ฉันทะ นำไปสู่ความหลุดพ้น” – พระอาจารย์ชยสาโร

“ไหว้พระสวดมนต์ก็ดี รักษาศีลก็ดี เจริญภาวนาก็ดี อยู่ในที่คนไม่เห็น อยู่ในห้อง ใครไม่เห็นก็ดี มันก็เป็นความดีอยู่นั้นแหละ” – หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

“หิริและโอตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี” – สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

“พึงประกอบธุระให้เหมาะแก่กาลเที่ยว” – สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

“ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามความคิด แต่มันจะเป็นไปตามทางที่มันจะเป็น” – หลวงปู่ชา สุภัทโท

“เราไม่อาจเอาชนะความเกลียดชังด้วยการเกลียดตอบ ถ้าเราเกลียดคนที่เกลียดเรา เราย่อมกลายเป็นคนที่มีจิตใจเกลียดชังไปด้วย” – ชยสาโรภิกขุ

“ที่ทำผิดไปแล้วก็เลิกนึกถึง ถือแต่ว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีก เท่านี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องเอามาทรมานใจ” – ท่านพุทธทาสภิกขุ

“มนุษย์ที่ไม่มีการฝึก เป็นมนุษย์ที่แย่ที่สุดกว่าสัตว์ชนิดใด ๆ ” – ป.อ.ปยุตฺโต

“คนโกรธง่าย โกรธแรง เป็นคนมีกรรม โกรธยาก โกรธเบา เป็นคนมีบุญ” – สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

“ความทุกข์ไม่เคยยึดติดเรา มีแต่เราต่างหากที่ยึดติดความทุกข์ ความสุขไม่เคยไปจากใจเรา มีแต่เราต่างหากที่ไม่เคยถนอมมันไว้ในใจของเรา” – ท่าน ว. วชิร เมธี

“การขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาทสำคัญกว่าการเจิม อย่างโบราณท่านว่า วิ่งไม่ดูตาม้าตาเรือก็ชนกันตาย การขับรถจะต้องดูทาง ถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวัง ถ้าประมาทเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้น” –  หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

“ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไร ก็อย่าไปใส่ใจมาก หากเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาคนอื่น คุณจะหาความสุขได้ยาก” – พระไพศาล วิสาโล

บทความอื่นที่น่าสนใจ

10 เรื่องเกี่ยวกับความคิดที่สำคัญสุดๆ แต่แทบไม่มีใครรู้!!! โดยคุณพศิน อินทรวงค์

ก่อนตัดมิตร ลองคิดอภัย ข้อคิดดีๆ เรื่องมิตร จากพระราชญาณกวี

ไม่ยึดติดกับความคิด ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล

จัดสังฆทาน ยังไง ให้ได้บุญ งบไม่บาน

ติดตามชีวจิตได้ที่

Instagram Cheewajitmedia
Facebook นิตยสาชีวจิต

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.