คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้าง จะได้รับผลอย่างไร

Dhamma Daily: คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้าง จะได้รับผลอย่างไร

Dhamma Daily: คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้าง จะได้รับผลอย่างไร

ถาม

คนที่สำเร็จฌานแล้วกล่าวอวดอ้างเพื่อหาประโยชน์ เขาจะได้รับผลอย่างไร

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่า

ตอบ

คนที่ฝึกสำเร็จถึงขั้นสมาบัตินั้นจะมีคุณธรรมสูง ไม่ปรารถนาโลภโมโทสัน ดังนั้นการแสดงออกซึ่งอุตตริมนุสสธรรมก็จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ ในขณะที่คนที่ไม่มีคุณธรรมในใจ ไม่มีอุตตริมนุสสธรรม แต่บอกว่าได้อภิญญา ได้อะไรต่างๆ เพื่อหวังผลประโยชน์ หวังให้คนเลื่อมใสศรัทธา มีลาภสักการะไหลมาเทมานั้น เป็นวิสัยของปุถุชน

แต่ท้ายที่สุดแล้วโลกียฌานนั้นก็สามารถเสื่อมได้อยู่ดี คนที่ใช้ไม่ถูกทางก็จะจมอยู่ตรงนั้นเอง

พระอาจารย์มานพ อุปสโม พระอาจารย์ผู้ไขปัญหาธรรม

Photo by Steve Halama on Unsplash


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : ทำอย่างไรให้รู้จักวางให้ลง ปลงให้ได้

Dhamma Daily : เครียดจน นอนไม่หลับ จะทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : ทำแท้งแล้วจะมีวิญญาณเด็กมาเกาะ ติดตัวเรา จริงหรือเปล่า

Dhamma Daily : ถ้า การทำบุญอยู่ที่ใจ คนไม่มีมีเงิน ไม่ต้องทำบุญเลยได้ไหม?

Dhamma Daily : ไม่อยากมีลูก แต่แม่อยากอุ้มหลาน ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : ไม่อยากมีลูก แต่แม่อยากอุ้มหลาน ทำอย่างไรดี

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.