ภาคใต้

4 สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคใต้ ชวนให้เจริญจิตเจริญธรรม

4 สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคใต้ ชวนให้เจริญจิตเจริญธรรม

สำหรับเพื่อน ๆ ภาคใต้ ที่สนใจการปฏิบัติธรรม อยากให้ลองมาปฏิบัติธรรมใน สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคใต้ 4 แห่งนี้กัน มีบรรยากาศร่มรื่น สัปปายะมาก ๆ ช่วยให้เพื่อน ๆ เจริญจิตเจริญธรรมแน่นอน

วัดถ้ำเสือ  จ.กระบี่

สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคใต้

 

เป็นหนึ่งในวัดสำคัญของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ที่เขตบ้านถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย ห่างจากตัวอำเภอเมืองฯ ไม่ถึง 10 กิโลเมตร

จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ ยอดเขาพระบาท หรือ ยอดเขาแก้ว ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 600 เมตร เส้นทางนี้สามารถใช้พิสูจน์พลังศรัทธาได้เป็นอย่างดี เพราะหากจะขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาท ก็จะต้องเดินเท้าขึ้นบันไดไปเป็นจำนวนถึง 1,237 ขั้น

นอกจากเขาพระบาทแล้วยังมีวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมแบบจีน พระโพธิสัตว์มีความสูงถึง 5 เมตร และพระธาตุเจดีย์ระฆังใหญ่ มีความกว้างรอบฐาน 58 เมตรและมีความสูง 90.90 เมตร เจดีย์มีทั้งหมด 5 ชั้น ดังนี้

  • ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ และเป็นส่วนจัดแสดงประวัติความเป็นมาของวัด
  • ชั้นที่ 2 เป็นหอประชุมใหญ่
  • ชั้นที่ 3 แขวนระฆัง ขนาดกว้าง 15 เมตร สูง 16 เมตร
    ชั้นที่ 4 จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปโบราณ
  • ชั้นที่ 5 ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุที่อัญเชิญมาจากนานาประเทศ

วัดแห่งนี้ยังมีสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นสถานที่เหมาะมาก เพราะวัดแห่งนี้มีความร่มรื่นของธรรมชาติ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อและสอบถาม วัดถ้ำเสือ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000  เบอร์โทรศัพท์ 084-0684664 เบอร์แฟกซ์ 075 – 701056

ข้อมูลจาก นิตยสาร Secret ปีที่ 3 ฉบับที่ 67 (10 เม.ย. 54) หน้า 22-24 (ปี 2554) และ www. dra.go.th

ภาพจาก วรวุฒิ วิชาธร


สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล)  จ.สุราษฎร์ธานี

สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคใต้

สวนโมกข์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2475 เดิมทีสวนป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีท่านพุทธทาสเป็นผู้ดำริให้จัดสร้างเพื่อใช้เป็นที่ศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากนั้นจึงย้ายมาที่ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่นในปัจจุบัน

สำหรัลผู้ที่มีเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงอาจแวะเข้าไปศึกษาธรรมะจากวิถีปฏิบัติของท่านพุทธทาส ซึ่งมีให้เห็นได้บริเวณกุฏิ ลานม้าหิน และศาลธรรมโฆษณ์ ใครที่มีเวลาเพียง 1 ชั่วโมง สามารถเดินไปฟังธรรมต่อได้ที่ลานหินโค้ง และไขปริศนาธรรมที่โรงมหรสพทางวิญญาณ

ใครที่พอมีเวลา แนะนำให้เดินต่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์แบบสวนโมกข์ ส่วนใครที่มีเวลามากจริง ๆ การปฏิบัติธรรมที่ธรรมาศรมนานาชาติ ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ผู้มาเยือน จะได้เข้าถึงธรรมท่ามกลางความสงบร่มรื่นของป่าโมกและต้นพลา

ติดต่อและสอบถาม สวนโมกขพลาราม 68/1 ถนนเพชรเกษม หมู่ 6 ตำบลเสม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110  โทรศัพท์ (077) 431552

ข้อมูลจาก นิตยสาร Secret ปีที่ 2 ฉบับที่ 48 (26 มิ.ย. 53) หน้า 26-28 (ปี 2553) และ www.suanmokkh.org

ภาพจาก ศรัณยู นกแก้ว


วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคใต้

เป็นศูนย์รวมใจพุทธศาสนิกชนคาบสมุทรภาคใต้ วัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเจดีย์ทรงลังกาองค์ใหญ่ เรียกว่า “องค์พระบรมธาตุเจดีย์” นอกจากเจดีย์นี้แล้วยังมีจุดน่าสนใจภายในวัดอีก เช่น วิหารพระม้า หรือวิหารพระมหาภิเนษกรมณ์ วิหารทับเกษตรหรือพระระเบียงตีนธาตุ พระวิหารหลวงสมัยอยุธยา ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อย่าง พระศรีศากยมุนีศรีธรรมราช

สถานปฏิบัติธรรมวัดนี้คือ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ 1  จะยึดปฏิบัติตามหลักในมหาสติปัฏฐานสูตร คือ การพิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรม โดยเน้นปฏิบัติตามหลักของอานาปานสติ

 

ติดต่อและสอบถามได้ 435 ถ.ราชดำเนิน   ตำบล: ในเมือง   อำเภอ: เมือง   จังหวัด: นครศรีธรรมราช    80000 โทร.: 07-534-3411, 086-644-4934 โทรสาร 07-531-0293

ข้อมูลจาก นิตยสาร Secret ปีที่ 3 ฉบับที่ 49 (10 ก.ค. 53) หน้า 20-22 (ปี2553) และ http://www.sptcenter.org

ภาพจาก วรวุฒิ วิชาธร


วัดพะโคะ หรือวัดราชประดิษฐาน จ.สงขลา

สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาคใต้

เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมีความสัมพันธ์กับเรื่องเล่าของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เดิมวัดแห่งนี้ชื่อว่า “วัดหลวง” ปัจจุบันชื่อ “วัดราชประดิษฐาน” ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาพัทธสิงค์ หมู่ ๖ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา มีหลักฐานบันทึกในหนังสือเรื่อง “กัลปนาวัด” ในสมัยอยุธยา กล่าวถึงโจรสลัดยกทัพยกกำลังเข้าปล้นตีเมืองพะโคะ แถบคาบสมุทรสทิงพระ หลายครั้ง ต่อมาพ.ศ.๒๐๕๗ สมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ได้สร้าง “วัดพะโคะ” (เดิมชื่อ วัดหลวง) บนเขาพะโคะ ปัจจุบันชื่อ “เขาพัทธสิงค์”  พ.ศ.๒๐๙๑-๒๑๑๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้พระราชทานที่กัลปนาวัด เรียกว่า “วัดราชประดิษฐาน” พ.ศ.๒๑๔๘-๒๑๕๘ สมเด็จพระเอกาทศรถ ได้บูรณะพระมาลิกเจดีย์สูง ๑ เส้น ๕ วา และได้พระราชทานยอดพระเจดีย์ เนื้อเบญจโลหะ ยาว ๓ วา ๓ คืบ ความสำคัญของวัดพะโคะ คือ ใช้เป็นสถานที่กระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ประดิษฐานพระมาลิกเจดีย พระพุทธไสยาสน์ หรือพระโคตมะ และยังเป็นวัดที่มีสถานปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของจังหวัดสงขลาอีกด้วย

 

ติดต่อและสอบถาม 60 หมู่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190 โทรศัพท์ : 0-7430-4175

ข้อมูลจาก นิตยสาร Secret ปี 2560 ฉบับที่ 205 (10 ม.ค. 60) หน้า 20-25 , www.yellowpages.co.th และ Wikipedia

ภาพจาก วรวุฒิ วิชาธร และผู้ช่วยช่างภาพ อารยา แคล้วภัยพาล


บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.