โรคอัลไซเมอร์ตอนชรา

Dhamma Daily : หากเราเจริญสติได้เป็นอย่างดีแล้วจะมีโอกาสเป็น โรคอัลไซเมอร์ตอนชรา หรือไม่

Dhamma Daily : หากเราเจริญสติได้เป็นอย่างดีแล้วจะมีโอกาสเป็น โรคอัลไซเมอร์ตอนชรา หรือไม่

ถาม:  หากเราเจริญสติได้เป็นอย่างดีแล้วจะมีโอกาสเป็น โรคอัลไซเมอร์ตอนชรา หรือไม่

ตอบ: โรคอัลไซเมอร์คือโรคสมองฝ่อ ทำให้เราหลงลืม…ทีนี้สติสัมปชัญญะที่เราฝึกมีจุดมุ่งหมายคือ จะทำให้เราไม่หลงลืมในการระลึกถึงความรู้สึกแต่ละความรู้สึกของตัวเราเอง คือ ถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะทันความรู้สึกแล้ว เราจะไม่หลงลืมการตามดูตามรู้ความรู้สึก ส่วนลืมที่เป็นสมมุติบัญญัติ เช่น การลืมชื่อลืมหน้า อาจลืมได้ แต่ในเรื่องการลืมใส่ใจในปัจจุบันธรรมที่ปรากฏจะไม่ลืม

อย่างพระอรหันต์เองท่านก็ไม่หลงลืม หลงลืมในที่นี้ไม่ใช่แบบที่เราหลงลืม ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ท่านต้องจำชื่อเราให้ได้ทั้งหมด อย่างวันนี้นิมนต์พระอรหันต์มาแสดงธรรมที่นี่ แล้วทุกคนมารายงานตัวว่าดิฉัน / ผมชื่อนี้ รายงานชื่อทุกๆ คนพร้อมกัน 100 คน ท่านจำไม่ได้ เพราะการจำเป็นเรื่องของสัญญาแต่ท่านไม่หลงลืมใส่ใจในปัจจุบันธรรมที่ปรากฏ คือถ้าใส่ใจทันท่านจะเห็นความเป็นจริงแล้วกิเลสไม่เกิด หากใส่ใจไม่ทัน จิตจะไปติดกับสมมุติบัญญัติ อนุพยัญชนะ เกิดการปรุงแต่งแล้วเกิดกิเลส

ถ้าพระอรหันต์ต้องจำทุกอย่างได้ทั้งหมด ในการทำสังคายนาครั้งแรกที่ถ้ำสัตบรรณคูหา ทำไมต้องห้ามพระอรหันต์บางจำพวกเข้าประชุม มติของพระมหากัสสปะและคณะสงฆ์กล่าวว่า เราจะสังคายนาหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 3 เดือน โดยพระที่จะเข้าสังคายนาต้องมีอภิญญาจิต1 พระอรหันต์ธรรมดาไม่เอา เพราะพระอรหันต์ธรรมดาไม่มีจิตพิเศษในการจำ

ปัจจุบันเราถ่ายทอดข้อมูลลงซีดี แต่สมัยก่อนใช้วิธีการถ่ายทอดข้อมูลจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ในครั้งนั้นจึงใช้จิตพิเศษของพระอรหันต์มาเป็นฮาร์ดดิสก์ในการจดจำข้อมูลแทน…ทีนี้พอแต่ละคนจำพระไตรปิฎกได้แล้วก็ตั้งตนเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ ลูกศิษย์ก็จะถ่ายทอดและท่องจำกันมาเรื่อยๆสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 

ธรรมะจากพระอาจารย์มานพ อุปสโม : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา

photo by solut_rai on pixabay

Secret Magazine (Thailand)

IG @Secretmagazine


บทความน่าสนใจ

จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรา เมื่อเจริญสติภาวนาเป็นประจำ

Q: เราจะสามารถเจริญสติตอนทำงานได้หรือเปล่าคะ ในเมื่อเราต้องมีสมาธิกับงานตรงหน้า

การปฏิบัติสมาธิ มีหลายแบบหลายแนวไม่เหมือนกัน สรุปแล้วจะเชื่อสำนักใดดี?

หยุดความคิด สร้างปัญญา เมื่อการเจริญสติภาวนาส่งผลถึงเซลล์สมอง

อย่าละเลยการอบรมเจริญสติ รู้เท่าทันกาย วาจา และใจ  สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา 2561

Dhamma Daily : มือใหม่เพิ่งฝึกปฏิบัติธรรม ควรฝึกสมถะหรือควรฝึกวิปัสสนาก่อน

“ปรมาจารย์สายพระกรรมฐาน” หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล อาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แปลกมากไหม ชอบไปวิปัสสนา ทั้ง ๆ ที่คนอื่นไม่อยากไป

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.