Q: ดิฉันบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แล้ว จะแจ้งให้ญาติไม่ต้องจัดงานศพเมื่อเสียชีวิตและถวายสังฆทานเพียง 1 ชุดได้หรือไม่

ถาม

ดิฉันบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่แล้ว ดิฉันจะแจ้งให้ญาติไม่ต้องจัดงานศพเมื่อเสียชีวิตและถวายสังฆทานเพียง 1ชุดได้หรือไม่คะ(เพราะทางโรงเรียนแพทย์ก็ทำหน้าที่ในการจัดฌาปนกิจให้อยู่แล้ว)

ตอบ

ได้เหมือนกัน ทางญาติจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เป็นญาติเองว่าจะระลึกบุญคุณของผู้ตายหรือไม่ แต่บุญกุศลที่จะติดตามเราไปนั้นเป็นบุญบารมีที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาตลอดนั่นเอง

เราสะสมความดีมาอย่างไรก็ให้ระลึกถึงบุญหรือความดีนั้น ๆ และให้มีความมั่นใจอยู่เสมอว่าเราทำมาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้บริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ถือว่าได้สร้างทานบารมีอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนแพทย์ที่นำไปศึกษาให้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง แล้วนำความรู้นั้นไปรักษาเพื่อนมนุษย์อีกเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่ง

 

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.