สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรม ระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรม ระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรม ระหว่าพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : ทำสมาธิอย่างไร?

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร : คือทำใจให้ตั้งมั่น  แน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียว  จะทำอะไรทุกๆอย่าง ต้องมีใจเป็นสมาธิ ในทางปฏิบัติจึงต้องใช้สมาธิทั้งนั้น แต่มักมีคนเข้าใจว่า ทำสมาธิต้องนั่งหลับตา

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  : ทำสมาธิมองเห็นภาพต่างๆจริงหรือ

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร :  โดยมากไม่จริง ภาพที่เห็นมักเป็นนิมิต  คือ ภาพที่เกิดจากสัญญา หรือที่เรียกว่า “ภาพอุปาทาน” คือ ได้เคยคิดเคยเห็นมาแล้วเก็บไว้ในใจ ครั้นทำสมาธิ ใจแน่วแน่ สิ่งที่เก็บไว้ในใจนั้นก็ปรากฏขึ้นมา  เหมือนอย่างที่เห็นนรก เห็นสวรรค์ เห็นเทวดา  ถามว่า  เทวดารูปร่างอย่างไร  ตามคำตอบก็คล้ายกับเทวดาที่ผนังโบสถ์  แต่ที่เป็นจริงก็มี เป็นพวกทิพยจักษุมีน้อย

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

 

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช : เหมือนอย่างดูของหาย มองเห็น มีพระดูได้

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร: ถ้ามองเห็น  ถูกต้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น ก็ต้องรับว่าเป็นจริงเพราะมีข้อพิสูจน์

 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

 

ข้อมูลจาก หนังสือ มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม อรหันต์ตอบ

ภาพ www.dhammajak.net


บทความน่าสนใจ

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงปู่ฝั้น อาจารโร

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดแห่งมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙

10 พระบรมราโชวาทเพื่อการทำงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9  คำพ่อสอน

พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงนำสิ่งที่รักมาช่วยพัฒนาประเทศ

การฝึกสติ “พละ ๕ คือกำลังหนุนจิต” – พระราชหฤทัยจากในหลวงรัชกาลที่ ๙

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.