คนผิดศีล 5

มงกุฎดอกไม้ทิพย์กับโทษของคนผิดศีล 5

มงกุฎดอกไม้ทิพย์กับโทษของ คนผิดศีล 5 

ซีเคร็ตมีบทความเรื่องอานิสงส์แห่งศีล ประโยชน์ของการถือศีล และโทษของคนไม่มีศีล คราวนี้ซีเคร็ตขอนำนิทานชาดกเรื่องหนึ่ง มานำเสนอ ซึ่งเป็นเรื่องของ คนผิดศีล 5 ได้รับโทษอย่างไรจากเทวดา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเทวดาอยู่พระองค์หนึ่ง เป็นผู้ครองครอบมงกุฎดอกไม้ทิพย์ที่งดงามที่สุดบนสรวงสวรรค์ เพราะอานิสงส์แห่งบุญที่สร้างไว้ตอนเป็นมนุษย์ วันหนึ่งพระราชาโปรดให้จัดการแสดงขึ้นเพื่อให้ชาวเมืองชมเพื่อสร้างความรื่นเริง เทวดาพระองค์หนึ่งได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงชวนเพลินเพลิดจึงลงจากวิมานมายังโลกมนุษย์ เทวดาชมการแสดงอยู่ท่ามกลางผู้คน แต่ไม่ปรากฏกายให้ใครเห็น สิ่งหนึ่งที่เทวดาไม่สามารถอำพรางได้คือกลิ่นหอมของดอกไม้ทิพย์บนมงกุฎ ปุโรหิตได้กลิ่นดอกไม้ทิพย์ก็อยากครอบครอง จึงตามหาที่มาของกลิ่น เทวดาปรากฏกายให้ปุโรหิตเห็น ปุโรหิตจึงขอมงกุฎดอกไม้ทิพย์จากเทวดา เทวดาถามปุโรหิตว่า

“มงกุฎนี้ผู้ที่สามารถสวมใส่มันได้ ต้องเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่พูดปด ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม และไม่ดื่มสุราของมึนเมาต่าง ๆ ”

 

ปุโรหิตผู้นี้เป็นคนเจ้าเล่ห์ ชอบพูดเอาดีเข้าตัว ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น ฉ้อราษฎร์บังหลวง ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ชอบดื่มสุรา แต่ด้วยความโลภ อยากได้ดอกไม้ทิพย์บนมงกุฎจึงกล่าวเท็จว่า

 

“ข้าแต่เทวดาผู้ทรงฤทธิ์ ข้านี้มีคุณสมบัติตามนี้ทุกประการ”

 

เทวดามอบมงกุฎให้แก่ปุโรหิต แล้วอันตรธานหายไป ปุโรหิตสวมมงกุฎนั้นก็ได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส ดอกไม้ทิพย์กลายเป็นใบมีดบาดศีรษะจนเลือดอาบไปทั้งตัว พระราชาเห็นดังนั้นก็พยายามให้องครักษ์หาทางเเกะมงกุฎออก แต่ก็ไม่เป็นผล จนกระทั่งทราบว่ามงกุฎนี้เป็นของเทวดาที่ลงมาชมการแสดงเมื่อวันก่อน พระราชาจึงโปรดให้จัดการแสดงขึ้นอีกครั้ง ปรากฏว่าเทวดาลงมาชมการแสดงจริง ๆ พระราชาทรงขอร้องเทวดาให้ช่วยแก้มงกุฎนี้ออก เทวดานำมงกุฎดอกไม้ทิพย์มาสวมอีกครั้ง แล้วกลับสู่สวรรค์ไม่ลงมาที่โลกมนุษย์อีกเลย

 

ที่มา : 84000.org

ภาพ : www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

บททดสอบ จากเทวดา ชีวิตของ “แพรว” นักเขียนนิยายด้วยปลายนิ้ว

Dhamma Daily : อุทิศบุญให้เทวดา เจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร บุญจะถึงหรือไม่ ท่าน ว. มีคำตอบ

น้าโต๊ด กู้ภัยไร้แขนขา หัวใจเทวดา

ทนุธรรม จันโทกุล วีรบุรุษหน้าเทวดา กู้ภัยหัวใจน่ายกย่อง

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.