ลูกกำพร้า

“อาตมาโชคดีที่เกิดเป็น ลูกกำพร้า ” พระมหาธงชัยอนิฏฺฐุรี

“อาตมาโชคดีที่เกิดเป็น ลูกกำพร้า ” พระมหาธงชัยอนิฏฺฐุรี

ชะตาชีวิตที่ลิขิตด้วย “ความดี”

“แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกเป็นคนดีได้” ประโยคนี้ยังคงเป็นความจริงที่มีผู้พิสูจน์ให้เห็นอยู่เสมอ

เด็กชายธงชัย กำพร้าพ่อตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ ด้วยความรัก ความอบอุ่นจากแม่และครอบครัวจึงทำให้เขาก้าวผ่านความทุกข์ไปได้อย่างดี

หลังจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขาเกิดความคิดว่า “อยากบวชเป็นสามเณร” จึงไปขออนุญาตจากแม่ แต่ท่านไม่อนุญาตเพราะไม่อยากให้ลูกชายเพียงคนเดียวต้องไปอยู่ไกล ๆ เด็กชายธงชัยอ้อนวอนอยู่นาน ในที่สุดแม่ก็ใจอ่อนยอมให้บวช  แต่ขอคำสัญญาว่าจะบวชเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้น

หลังบวช พระครูวิบูล สมัตถกิจเจ้าอาวาสวัดป่าเซ่า  มองเห็นในความใฝ่รู้จึงชวนสามเณรธงชัยให้อยู่จำพรรษาต่อเพื่อเรียนบาลี แต่สามเณรไม่กล้ารับปากเพราะสัญญากับโยมแม่เอาไว้ หลวงพ่อจึงอาสาไปขออนุญาตโยมแม่แทน  โดยบอกว่า

“โยมไม่ต้องเป็นห่วงนะ อาตมารับปากว่าจะดูแลให้เอง และไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนด้วย ถ้าสามเณรเรียนบาลีจนจบประโยค 5 ก็สามารถนำวุฒิไปเทียบเรียนต่อระดับปริญญาตรีตามมหาวิทยาลัยทั่วไปได้ถึงเวลานั้นจะลาสิกขาก็ยังไม่สาย”

ด้วยความเกรงใจ โยมแม่จึงยอมให้สามเณรธงชัยเรียนบาลีตั้งแต่อายุเพียง 11 ปี

ผลของความขยันหมั่นเพียรและใฝ่เรียนรู้ ทำให้สามเณรธงชัยสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค เป็น “มหา” ตั้งแต่อายุ13 ปี พระครูวิบูลจึงมอบหมายให้สามเณรธงชัยเป็นอาจารย์สอนบาลีแก่พระสงฆ์และสามเณรที่เปรียญธรรมน้อยกว่า  ทั้งยังให้เข้าไปสอนธรรมะให้นักโทษในเรือนจำอุตรดิตถ์ รวมถึงขึ้นธรรมาสน์เทศนาสอนธรรมแก่ชาวบ้านในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย

ไม่กี่ปีต่อมาสามเณรธงชัยสอบผ่านได้เปรียญธรรม 5 ประโยค หลังทราบผลสอบ สามเณรรีบไปแจ้งข่าวดีกับโยมแม่ท่านยินดีกับความสำเร็จของสามเณรลูกชายมาก พร้อมบอกว่า

“โยมเข้าใจแล้วว่าทำไมหลวงพ่ออยากให้เณรบวชเรียนเหลือเกิน จากนี้ไปขอให้เณรสร้างประโยชน์ต่อสังคมให้ได้เยอะ ๆ นะ  โยมขออนุโมทนาด้วย”

หลังจากได้รับคำสนับสนุนจากโยมแม่สามเณรธงชัยยิ่งมีพลังใจในการเรียนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่  ส่งผลให้ปีต่อมาสามเณรสอบผ่านเปรียญธรรม 6 ประโยคอย่างไม่ยากเย็น ทว่าความสำเร็จครั้งนี้โยมแม่กลับไม่ได้ร่วมแสดงความยินดีเหมือนเช่นเคย  เพราะท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งและจากไปในเวลาไม่นาน

สามเณรธงชัยในวัยเพียง 16 ปีกลายเป็นกำพร้าโดยสมบูรณ์ เพราะไม่มีทั้งพ่อและแม่ แต่นอกจากไม่เศร้าใจหรือท้อแท้แล้วสามเณรกลับยิ่งมุมานะตั้งใจเรียนบาลีมากกว่าเดิม ผลของความมุ่งมั่นทำให้สามเณรได้รับพระราชทาน ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับคณะสงฆ์ไทย

สามเณรธงชัยสอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยคเมื่ออายุเพียง 19 ปี ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสามเณรจำนวนไม่มากที่สามารถสอบได้เปรียญธรรมขั้นสูงขณะอายุยังน้อย แน่นอนว่าความสำเร็จของสามเณรธงชัยไม่ได้รับรู้ภายในวัดเท่านั้น  แต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับยาย  น้า  และสมาชิกในครอบครัวรวมถึงชาวบ้านในหมู่บ้านป่าเซ่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของสามเณรด้วย

ระหว่างที่สามเณรธงชัยกำลังอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบเปรียญธรรม 9 ประโยคนั้นพระธรรมมหาวีรานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์  ชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมสามเณรธรรมาสน์ทอง  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557  ทำให้ปีนั้นสามเณรธงชัยไม่มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือ  จึงสอบไม่ผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยคตามที่ตั้งใจไว้ ทว่าสามเณรกลับได้รับสิ่งที่มีค่าไม่แพ้กัน คือได้ฝึกพัฒนาศักยภาพด้านการเทศน์ที่ถูกต้องจารีตประเพณีซึ่งพระเถรานุเถระปฏิบัติสืบต่อกันมา  สามเณรฝึกด้วยความมุ่งมั่นและแสดงธรรมได้โดดเด่นจนได้รับ รางวัลสามเณรผู้เป็นเลิศด้านเทศนาธรรม  พร้อมได้เข้าเฝ้าฯและรับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตเลยก็ว่าได้

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 สามเณรธงชัยอุปสมบทเป็น พระมหาธงชัยอนิฏฺฐุรี  พร้อมได้รับพระราชทาน ผ้าไตรจีวรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ด้วย

ตั้งแต่นั้นพระมหาธงชัยได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่า

“อาตมาโชคดีที่เกิดเป็น ลูกกำพร้า เพราะนี่คือแรงผลักดันชั้นดีที่ทำให้อาตมามุ่งมั่นสร้างแต่กรรมดี เพื่อให้สมกับความตั้งใจสูงสุดในชีวิตของอาตมา นั่นคือการได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป”

 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เรื่อง ชลธิชา  แสงใสแก้ว  ภาพ วรวุฒิ  วิชาธร

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

“ผมถวายตัวเป็น ศิษย์พระพุทธเจ้า” ธรรมทายาทรุ่นเยาว์ ณัฐวัตร ครองชนม์

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.