พระธาตุไร้เงา

พระธาตุไร้เงา แห่งเมืองคอน จ.นครศรีธรรมราช

พระธาตุไร้เงา แห่งเมืองคอน จ.นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า พระธาตุไร้เงา เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช นับเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13

 

ภายในวัดมีพระบรมธาตุเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวสวยเด่นเป็นสง่า ยอดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึง ทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกมุมโลกแวะเวียนมาสักการะอย่างไม่ขาดสาย

คนต่างพากันเรียกพระบรมธาตุองค์นี้ว่า “พระธาตุไร้เงา” เพราะองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าดวงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปทิศทางใด ซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด

 

ถ้ามีโอกาสแวะเวียนไปเยือนถิ่นเมืองคอน อย่าลืมไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ลูก ไม่อยากเข้าวัด ฟังเทศน์ พ่อแม่ควรทำอย่างไร

ไขข้อสงสัย ปฏิบัติธรรมสำเร็จ วัดด้วยอะไร?

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.