วัดยานนาวา

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะเพื่อคนทุกวัย

วัดยานนาวา แหล่งธรรมะเพื่อคนทุกวัย

วัดยานนาวา คือวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมากว่า 240 ปี โดดเด่นด้วยเจดีย์ มีฐานเป็นเรือสำเภาจีนขนาดเท่าลำจริง นอกจากจะงดงามแล้ว ยังแฝงนัยทางพุทธศาสนาไว้อย่างแยบคาย

เมื่อปี พ.ศ. 2387 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ พร้อมสร้างเจดีย์ มีฐานเป็นเรือสำเภาจีน โดยแฝงนัยสำคัญ 2 ประการ คือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของการค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้น และเป็นสัญลักษณ์ทางธรรม เรือเปรียบเสมือนธรรมะที่โอบอุ้มสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากแม่น้ำแห่งความทุกข์ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

ปัจจุบันวัดยานนาวาสนองพระราชดำริด้วยการสร้างสำนักปฏิบัติธรรม เพื่อเปิดให้ผู้สนใจมาปฏิบัติธรรมได้ทุกเพศทุกวัย

แนวทางปฏิบัติ

มหาสติปัฏฐาน 4 โดยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ และกำหนดอิริยาบถย่อย

หลักสูตรที่เปิดรับ

1. หลักสูตรพัฒนาจิตสำหรับเยาวชน เปิดรับเยาวชนอายุ 9 - 15 ปี
2. หลักสูตรพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข
3. หลักสูตรพัฒนาจิต โดยอาจารย์ทิพย์รัตน์ เผ่าวิจารณ์และคณะ เน้นความกตัญญูต่อบิดามารดา
4. หลักสูตรมหาสติปัฏฐานภาวนา ปิดวาจาเก็บอารมณ์เข้ม 7 วัน (ต้องเคยผ่านการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ แล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง)

ระเบียบปฏิบัติ

 •  สมัครปฏิบัติธรรมได้ที่ www.bhavanatoday.org หรือสมัครด้วยตนเองที่วัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 •  ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้
 •  สวมชุดขาวเท่านั้น ต้องไม่บางหรือรัดรูปเกินไปห้ามใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น หรือกางเกงสำหรับใส่นอน
 •  เตรียมผ้าห่มและเสื้อกันหนาว เนื่องจากปฏิบัติธรรมและนอนในห้องแอร์
 •  ฝากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไว้ก่อนลงทะเบียน
 •  ห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับเครื่องเป่าผม นาฬิกาปลุก ของมีค่า และหนังสือทุกชนิดติดตัวมาระหว่างปฏิบัติธรรม

คลิกเลข 2 ด้านล่างเพื่ออ่านหน้าถัดไป

คุณสมบัติ

 •  ศรัทธาในแนวทางการปฏิบัติธรรม ไม่ถูกบังคับมา
 •  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หูไม่ตึง ไม่เป็นโรคติดต่อ
 •  มีสุขภาพจิตดี สติไม่ฟั่นเฟือนหรืออยู่ในระหว่าง

การรักษา

 •  สามารถเดินจงกรมและนั่งสมาธิได้
 •  รับสมัครทั้งชายและหญิง ทั้งเด็กและเยาวชนอายุ 9 ปีขึ้นไป
 •  สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมได้จนครบหลักสูตร

กิจวัตรปฏิบัติธรรม

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนเวลาตี 4 หลังจากผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกิจส่วนตัวเรียบร้อย จะเริ่มทำวัตรสวดมนต์ เดินจงกรมนั่งสมาธิ และฟังธรรม โดยมีพระวิปัสสนาจารย์คอยแนะนำเช่นนี้ทุกวันจนจบหลักสูตร

สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย สำนักปฏิบัติธรรมมีหลักสูตรปฏิบัติธรรมแบบครึ่งวัน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00 –19.00 น. โดยใช้หลักปฏิบัติมหาสติปัฏฐาน 4 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่มีบุตรสามารถพามาที่สำนักปฏิบัติธรรมด้วยได้ เพราะมีกลุ่มจิตอาสาทำกิจกรรมกับเด็กตลอดระยะเวลาที่ผู้ปกครองปฏิบัติธรรม

การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ว่าวัยใดก็เข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงได้ 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 วัดยานนาวาอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 2 เลขที่ 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2212-6567 หรือ bhavanatoday.org

เรื่อง: พิชญา ภาพ: วรวุฒิ วิชาธร

ที่มา: คอลัมน์ Travel in Peace นิตยสาร Secret ปี 2558 ฉบับที่ 177 (10 พ.ย. 58) หน้า 86-87

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.