โกหกเพราะความหวังดี

โกหกเพราะความหวังดี ผิดไหม

โกหกเพราะความหวังดี ผิดไหม

ผู้อ่านถาม: พ่อและแม่สั่งให้ดิฉันทำบัตรเครดิตแต่ดิฉันบอกว่าไม่ทำ ทั้งๆ ที่จริงเราทำแล้ว ซึ่งถ้าบอกว่าทำ
ท่านทั้งสองจะยืมไปกดเงินสดจนเกิดดอกเบี้ยสูงและเป็นหนี้ การที่ดิฉันทำบัตรแล้ว แต่บอกว่ายังไม่ทำ
ถือเป็นการโกหกไหมคะ แล้วจะบาปมากไหมในเมื่อจุดประสงค์คือหวังดีค่ะ

พระชาญชัย อธิปญโญ ตอบ: พ่อแม่อยากให้เราทำบัตรเครดิตเพื่อจะได้ใช้บัตรเครดิตของเราไปจับจ่ายให้ได้รับความสะดวกสบาย แต่พ่อแม่ก็ใช้เงินมือเติบ ถ้าให้บัตรเครดิตไปแล้วรู้นิสัยใจคอพ่อแม่ว่า เดี๋ยวก็จะกดเงินเกิน หรือว่าจะสร้างภาระที่เราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยทีหลัง ซึ่งหน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่ในทางธรรม พระพุทธองค์ให้มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูพ่อแม่ โดยเฉพาะในยามชราท่านไม่ได้ทำงานแล้ว เราต้องมีหน้าที่เลี้ยงดู เพราะฉะนั้นหน้าที่อันนี้ทิ้งไม่ได้ ก็ดูแลท่านอย่าให้ท่านขาดแคลน ทางที่ดี…

 

ผู้อ่านสามารถติดตามคำถามธรรมะต่อได้ในคอลัมน์ Dhamma Daily

นิตยสาร Secret ฉบับที่ 212 (26 เมษายน 2560)

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรมสามารถส่งคำถามมาได้ที่นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: โกหก เพราะหน้าที่ การงาน ผิดศีลหรือไม่

ตกอยู่ในภาวะรู้ว่าบาป แต่ก็ต้องทำต่อไปทำอย่างไรดี ? ท่าน ว. วชิรเมธี มีคำแนะนำ

คำพูดแบบไหนเข้าข่ายมุสา พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีคำตอบ

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.