ชิเงรุ บัน

ชิเงรุ บัน ชายผู้เนรมิตบ้านจากกระดาษแข็ง

ชิเงรุ บัน ชายผู้เนรมิตบ้านจากกระดาษแข็ง

ชิเงรุ บัน ชายผู้เนรมิตบ้านเรือนที่แสนวิเศษจากม้วนกระดาษที่เขาสร้างขึ้นมา มันคือม้วนกระดาษแข็ง เขาจึงกลายเป็นชายผู้เนรมิตบ้านจากกระดาษแข็งที่แสนมหัศจรรย์
0
นักออกแบบสถาปัตยกรรมระดับโลกที่มีชื่อเสียง ชิเงรุ บัน (Shigeru Ban) คนนี้เคยฝากผลงานการออกแบบอันโดดเด่นของเขาไว้มากมาย แต่ที่สุดแล้วเขาก็พบว่า สิ่งที่เคยทํามาหาได้ทั้งหมด กลับเทียบไม่ได้เลยกับจิตใจที่รวยสุข อันเกิดจากการทํางานเพื่อสังคม…
0
ตั้งแต่ปี 1995 บันและทีมงานซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเขาเริ่มออกเดินทางไปยังพื้นที่ประสบภัยหลายแห่งทั่วโลก เพื่อสร้างแหล่งพักพิงฉุกเฉินจากม้วนกระดาษแข็งซึ่งเขาคิดค้นขึ้น
0
ม้วนกระดาษแข็งเหล่านี้เกิดจากการรีไซเคิล สามารถทนน้ําและทนไฟได้ทั้งยังหาง่ายและราคาถูก เป็นวัสดุที่เหมาะจะนํามาใช้ในยามฉุกเฉินเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น บ้านที่สร้างจากม้วนกระดาษแข็งเหล่านี้ยังมีความคงทนและอยู่ได้นานถึง 50 ปี จึงย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ
0
บ้านของบันได้รับรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย และยังถือเป็นงานศิลปะที่มีความงดงาม ซึ่งผู้คนในพื้นที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อย้ําเตือนความทรงจําจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
0
ในปี 1995 บันและทีมงานได้ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารเป็นค่ายผู้อพยพจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองโคเบะ ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ม้วนกระดาษแข็งต่อเป็นโครงสําหรับกั้นแบ่งพื้นที่ออกเป็นห้องพักย่อย ๆ หลายร้อยห้อง เพื่อให้ผู้อพยพแต่ละครอบครัวมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
0
ในปี 1999 บันและทีมงานช่วยสร้างที่พักพิงให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยชาวรวันดา หลังผ่านพ้นเหตุสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในปี 1994
0

เหตุแผ่นดินไหวร้ายแรงที่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ในปี 2011 ทําให้โบสถ์ Anglican ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนัก บันและทีมงานปลอบขวัญชาวเมืองด้วยการสร้างโบสถ์หลังใหม่ที่สวยงามน่าทึ่งโดยไม่มีใครคาดคิดเลยว่า โบสถ์แสนสวยหลังนี้จะสร้างขึ้นมาจากม้วนกระดาษแข็ง

0
จากนี้ไปหากพื้นที่ไหนมีภัยร้ายแรง เราก็อาจได้เห็นชิเงรุ บัน ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับม้วนกระดาษแข็งในมือ และหัวใจที่เปี่ยมสุขจากการทํางานเพื่อช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน
0
ที่มา : นิตยสาร Secret ปี 2557 ฉบับที่ 145 (10 ก.ค. 57) หน้า 94
คอลัมน์ : inspiration
ผู้เขียน/แต่ง : Barefoot
ภาพ : commons.wikimedia.org

0
บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.