ข่าวสะเทือนใจ

Dhamma Daily: เห็น ข่าวสะเทือนใจ ในโซเชียล ทำให้รู้สึกหดหู่ ควรจัดการความรู้สึกนี้อย่างไร

ข่าวสะเทือนใจ ทำให้รู้สึกหดหู่

โซเชียลเน็ตเวิร์กสมัยนี้ มีการส่งต่อ ข่าวสะเทือนใจ แล้วเราควรมีวิธีจัดการความรู้สึกหดหู่อย่างไร มาฟังคำอธิบายจากพระอาจารย์กันค่ะ ดร.พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต อธิบายไว้ดังนี้

ถาม: 

ในยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กมีการส่งต่อข่าวมากมาย บางข่าวก็ทำให้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจและเศร้าหมอง ควรมีวิธีทำใจอย่างไร

ตอบ: 

ทั้งความทุกข์ ความหดหู่ใจ สะเทือนใจ เศร้าหมองใจ ความสุข มีปีติ แจ่มใสเบิกบานใจ ย่อมมีเหตุปัจจัย มีเงื่อนไขทั้งสิ้น ล้วนเป็นสิ่งจรมาทั้งสิ้น โดยมีสะพานเชื่อมให้เกิดขึ้นภายใน 6 ประการ ได้แก่ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และภายนอกอีก 6 ประการคือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์

การเสพข่าวสารต่าง ๆ นั้นมาจากการที่ตาดูข้อความเหรือภาพเหตุการณ์ แล้วใจรับรู้ หูได้เสียงจากการบอกกล่าว จากข่าวคราวทางวิทยุ โทรทัศน์แล้วใจรับรู้ เมื่ออายตนะคือ ความเชื่อมต่อภายในและภายนอกสัมผัสกันก็ย่อมเกิดการรับรู้เรื่องราวนั้นทันที เมื่อใจชอบก็เกิดความสุขทางใจ แต่เมื่อใจไม่ชอบก็ย่อมขัดใจ เคืองใจ เศร้าหมองใจ จะเห็นได้ว่าไม่ว่าอารมณ์จะกระทบทางใด สุดท้ายก็มีใจเป็นผู้รับรู้

มนุษย์ก็แปลก บางทีเรื่องราวเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเลย เป็นเรื่องของใครก็ไม่รู้ ก็เก็บเอามาปรุงแต่งเป็นโน่นเป็นนี่แล้วทำให้ใจเป็นทุกข์ เรียกว่านำเอาทุกข์ที่ตนไม่ได้สร้างมาทับถมตนเองซ้ำแล้วซ้ำอีก

ดังนั้นใจจึงเป็นบ่อเกิดของความทุกข์และความสุขทั้งปวง การตามรักษาสภาพจิตใจให้มั่นคงไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่เข้ากระทบ โดยเห็นและเข้าใจทุกอย่างว่าเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งสิ้น เมื่ออารมณ์เข้ากระทบรับรู้แล้วก็ปล่อยวาง เท่านี้ใจก็โปร่งโล่งเบาสบาย

เรื่อง : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret

ภาพ : www.unsplash.com


บทความน่าสนใจอื่นๆ

Dhamma Daily: ทำอย่างไรไม่ให้ รู้สึกแย่กับคำวิพากษ์วิจารณ์ ของคนอื่น

สิ่งสำคัญ ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตา แต่อาจสัมผัสได้ด้วยใจ ฉุกคิดสักนิดก่อนจะเสพข่าว

ความรัก ไม่ใช่เรื่องสนุก! เรื่องจริงจากผลกรรมของอดีตมือที่สาม


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.