ไม่อยากทำบุญ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แจกซองให้กับคนที่ ไม่อยากทำบุญ เป็นบาปหรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แจกซองให้กับคนที่ ไม่อยากทำบุญ เป็นบาปหรือไม่

ถาม: เวลามีงานบุญ แล้วเราไปแจกซองให้กับคนที่ ไม่อยากทำบุญ แต่เขาช่วยทำบุญเพราะเกรงใจเรา เป็นบาปหรือไม่

พระอาจารย์มานพ อุปสโม ตอบคำนี้ไว้ว่า

ตอบ: ไม่เป็นบาปหรอก เพราะถือว่าเป็นการแนะนำให้เขาทำบุญทำกุศลโดยไม่ได้บังคับอย่างจริงจัง จะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ แล้วแต่จิตศรัทธา หรือจะทำเท่าไรก็ได้ ไม่บังคับกัน เพียงแต่จะทำให้เขาไม่ได้บุญเต็มที่ เพราะว่าทำไปโดยที่จิตใจไม่มีศรัทธา การทำบุญที่จะได้บุญเต็มที่นั้น ผู้ทำต้องมีศรัทธาก่อนเป็นอันดับแรก คือพร้อมทั้งกายและใจ ศรัทธาที่มั่นคงในการให้ทาน เป็นการตัดความตระหนี่หรือภาษาบาลีเรียกว่า “มัจฉริยะ” ออกไปจากจิตใจตนได้ คนที่มีศรัทธาในการทำคุณงามความดีถือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลและอริยทรัพย์ทั้งหลาย

 

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

Image by StockSnap from Pixabay


บทความน่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวัน :แม่ฝักใฝ่แต่การพนัน ไม่ยอมทำบุญทำทาน ลูกควรทำอย่างไร

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ทำบุญด้วยเหรียญ 50 สตางค์ ชาติหน้าเกิดมาจะไม่เต็มบาทจริงหรือ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.