นิทานพุทธปรัชญา

“ปฏิบัติการแหวกพุงเพื่อน” นิทานพุทธปรัชญา สนุกๆ จาก ท่านว.วชิรเมธี

“ปฏิบัติการแหวกพุงเพื่อน” นิทานพุทธปรัชญา สนุกๆ จาก ท่านว.วชิรเมธี

อาตมภาพได้อ่าน นิทานพุทธปรัชญา เรื่องหนึ่งดีมาก อยากจะนำมาเล่าฝากพวกเราทุกคนซึ่งอยู่ในโลกยุคไอที นิทานพุทธปรัชญาเรื่องนี้มีอยู่ว่า…

ในป่าหิมพานต์มีลิงฝูงหนึ่งอยู่กันร้อยกว่าตัว  ทุก ๆ วันลิงฝูงนี้จะป่ายปีนอยู่บนยอดไม้  วันหนึ่งขณะที่กำลังป่ายปีนอยู่บนยอดไม้อย่างสนุกสนานบันเทิง  จู่ ๆ ลิงตัวหนึ่งก็โหนกิ่งไม้พลาด  ตกปุ๊กลงมาที่พื้น

ก่อนจะร่วงถึงพื้น  กิ่งไม้เกิดเกี่ยวเข้าที่พุงของลิงตัวนั้นเลือดสาด  มันตกลงมาก็ร้องโอดโอยอยู่ข้างล่าง  หัวหน้าลิงหรือลิงจ่าฝูงตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกน้องจึงปีนป่ายตามลงมา  พอเห็นเลือดแดงฉานพุ่งออกจากท้องของลูกน้อง  มันก็ตกใจ  เพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน  และด้วยความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น  มันจึงเอามือไปแหวกแผลที่พุงลูกน้องดู  เจ้าลิงตัวนั้นตกใจ  ร้องจ๊ากขึ้นด้วยความเจ็บปวด  เพื่อน ๆ ลิงตัวอื่นจึงแห่ตามกันมาเป็นลิงมุง

ทุกตัวไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน  ลิงทุกตัวที่มาล้อมวงต่างก็แหวกพุงลิงที่บาดเจ็บดูด้วยความอยากรู้อยากเห็น ทุกตัวต่างก็แหวก ๆ จากแผลนิดเดียวในตอนแรก  แผลก็ค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้น  จนกระทั่งถึงลิงตัวสุดท้าย  แผลก็กว้างจนดึงไส้ไหลออกมาด้วย  เจ้าจ๋อเคราะห์ร้ายตัวนั้นร้องโอดโอย  ในที่สุดก็จากโลกนี้ไปด้วยความทุกข์ทรมาน

คติของเรื่องนี้อยู่ตรงไหน  เราลองช่วยกันคิด

คลิกเลข 2 ด้านล่าง เพื่ออ่านหน้าถัดไป

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.