กรรมของพ่อแม่

Dhamma Daily : กรรมของพ่อแม่สามารถตกมาถึงลูกได้จริงหรือ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ :กรรมของพ่อแม่ สามารถตกมาถึงลูกได้จริงหรือ

ถาม: กรรมของพ่อแม่ สามารถตกมาถึงลูกได้จริงหรือ เช่น คนเจ้าชู้เวลามีลูกสาว คนชอบพูดว่า ระวังเวรกรรมที่เคยเจ้าชู้จะตกมาสู่ลูก

พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี ตอบปัญหาเรื่อง กรรมของพ่อแม่สามารถตกถึงลูกได้จริงหรือว่า

ตอบ: “สุทธิ อสุทธิ ปัจจัตตัง นาญโญ อัญญัง วิโสธเย ความบริสุทธิ์ หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัว ใครจะทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ไม่ได้” ดังนั้น กรรมในแง่ของการกระทำส่วนบุคคล ใครทำใครได้ เรียกว่า “กรรมใครกรรมมัน” เช่น พ่อแม่กินข้าว พ่อแม่ก็อิ่มเอง ลูกไม่ได้กินก็หาอิ่มไม่ ส่วนในแง่ผลกระทบทางสังคม เช่น ลูกทำไม่ดี คนอาจจะด่าว่าพ่อแม่ ญาติพี่น้องให้อับอายเสียหายได้ เช่นเดียวกันนักเรียนคนหนึ่งทำเสียหาย เขาก็อาจว่าทั้งโรงเรียนเป็นภาพรวม เช่นเดียวกันกับพ่อแม่ที่เจ้าชู้ อาจกลัวว่าเป็นกรรมสนองกรรม เพราะคนคบกันด้วยธาตุ ธาตุไม่ดีก็จะดึงดูดคนธาตุไม่ดี คนเจ้าชู้จึงมักหวงลูกสาวโดยมาก

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.