คิดเป็น

คิดเป็น เพิ่มความสุขห่างไกลทุกข์

คิดเป็น เพิ่มความสุขห่างไกลจากความทุกข์

ความคิดเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราเกิดความทุกข์ ยิ่งคิดมากก็ยิ่งทุกข์มาก ถ้ารู้จัก “ คิดเป็น ” ก็จะช่วยลดความทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่ง แล้วคิดให้เป็นที่ว่านี้ต้องทำอย่างไรบ้าง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีคิดเอาไว้ 5 ประเภทตามนี้

1.คิดในแง่ยืดหยุ่นให้มากขึ้น อย่าเอาแต่เข้มงวด จับผิด หรือตัดสินตัวเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ลองผ่อนหนักผ่อนเบา ลดทิฐิมานะ รู้จักให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคือง หรือหัดลืมไปเสียบ้างชีวิตจะมีความสุขมากขึ้น

2.คิดอย่างมีเหตุผล อย่าด่วนเชื่ออะไรง่ายๆ แล้วเก็บเอามาคิดวิตกกังวล ให้พยายามใช้เหตุผลตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน นอกจากจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อให้ใครหลอกได้ง่ายๆ แล้ว ยังตัดความกังวลลงได้ด้วย

3.คิดหลายๆ แง่มุม ลองคิดหลายๆ ด้าน ทั้งด้านดีและไม่ดี เพราะไม่ว่าคนหรือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ตามย่อมมีทั้งส่วนดีและไม่ดีประกอบกันทั้งนั้น อย่ามองเพียงด้านเดียว นอกจากนี้ควรหัดคิดในมุมของคนอื่นด้วย เพื่อจะช่วยให้เรามองอะไรได้กว้างไกลกว่าเดิม

4.คิดแต่เรื่องดีๆ ถ้าคอยคิดถึงแต่เรื่องร้ายๆ เรื่องความล้มเหลว ผิดหวัง หรือเรื่องไม่เป็นสุขทั้งหลายก็ยิ่งใจหม่นหมองไปกันใหญ่ ควรคิดถึงเรื่องดีๆ ให้มากขึ้นจะช่วยให้เราสบายใจ

5.คิดถึงคนอื่นบ้าง อย่าคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเท่านั้น เปิดใจให้กว้าง รับรู้ความเป็นไปของคนใกล้ชิดและใส่ใจที่จะช่วยเหลือ สนใจปัญหาของผู้คนในสังคมบ้าง บางทีคุณอาจค้นพบว่าปัญหาที่คุณกำลังประสบอยู่นี้ช่างเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่นๆ คุณจะรู้สึกดีขึ้น และถ้ายิ่งได้ช่วยเหลือคนอื่นคุณก็จะสุขใจเป็นทวีคูณ

อย่าลืมว่าความคิดสามารถกำหนดชีวิตเราได้ เมื่อคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น


บทความที่น่าสนใจ

เมื่อคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น

12 ชั่วโมงแห่งการ “คิดเป็น” ฝึกมองโลกใหม่ให้ใจเป็นสุข ฉบับท่าน ว.วชิรเมธี

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.