ดื่มเหล้า

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ดื่มเหล้าที่บ้าน บาปหรือไม่

ดื่มเหล้าที่บ้าน บาปหรือไม่

ผู้อ่านถาม :  ดื่มเหล้า แก้วสองแก้วอยู่ที่บ้าน ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน บาปหรือไม่

พระอาจารย์มานพ อุปสโมไขปัญหาข้อนี้ว่า

พระพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีล 5 เพื่อไม่ให้เราประทุษร้ายทั้งต่อตัวเราและผู้อื่น การดื่มเหล้าอยู่ที่บ้านเพียงแก้วสองแก้ว แม้ไม่ประทุษร้ายผู้อื่น แต่ก็เป็นการประทุษร้ายตัวเอง และหากยังประทุษร้ายตัวเองแล้วจะไม่ประทุษร้ายผู้อื่นได้อย่างไร เราแผ่เมตตาให้ตัวเองก็เพื่อให้เรามีเมตตากับตัวเอง การแผ่เมตตาให้ผู้อื่นก็เพื่อไม่ให้เราทำร้ายผู้อื่น ฉะนั้น การดื่มของหมักดองแม้เพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นการประทุษร้ายตัวเอง

 

แหล่งที่มา : คอลัมน์ Dhamma Daily นิตยสาร Secret

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่ Secret Magazine (Thailand)

Photo by Eeshan Garg on Unsplash

ปัญหาธรรมอื่นๆ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: เพื่อนไม่ดื่มเหล้า แต่เปิดร้าน ขายเหล้า ผิดศีลหรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : พ่อติดเหล้า เมาแล้วพูดจารุนแรง ควรทำอย่างไรดีคะ

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.