การเสี่ยงโชค

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การเสี่ยงโชค ผิดศีลไหม – นิตยสารซีเคร็ต

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การเสี่ยงโชค ผิดศีลไหม – นิตยสารซีเคร็ต

ถาม : คุณแม่ชอบซื้อลอตเตอรี่ ดิฉันไม่ชอบซื้อเพราะคิดว่าเป็นการพนันอย่างหนึ่ง แต่ก็จ่ายเงินค่าลอตเตอรี่ให้คุณแม่เป็นประจำ การเสี่ยงโชค เช่นนี้ผิดศีลไหมคะ อย่างนี้ถือว่าคุณแม่และดิฉันทำบาปร่วมกันหรือเปล่า

พระมหาธนาธิป มหาธมฺมรกฺขิโต ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : การซื้อลอตเตอรี่ แม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการพนัน ย่อมก่อความมัวหมองได้เช่นกัน คุณแม่ชอบซื้อลอตเตอรี่ แม้ตัวเองไม่ชอบซื้อ แต่ก็ยังตามไปจ่ายเงินให้คุณแม่เป็นประจำ ก็เท่ากับว่าตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ซื้อดังนั้นการจ่ายเงินแทนคุณแม่ย่อมเป็นการส่งเสริมให้คุณแม่เล่นการพนันเนือง ๆ และเป็นการย้อมใจตนเองให้คล้อยตามการเล่นการพนันตามคุณแม่ไปด้วย จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุน

ถามว่าการซื้อหวยผิดศีลหรือไม่นั้น ถ้าพูดถึงศีลขั้นพื้นฐานทั่วไปโดยเริ่มจากศีล 5 ศีล 10 หรือศีล 227 ก็ไม่เข้าข่ายโดยตรง แต่จะเข้าข่ายความผิดตามอกุศลกรรมบถ 10 ประการ ซึ่งเป็นหนทางที่อุบาสกหรืออุบาสิกาควรหลีกเลี่ยงเพราะมิใช่หนทางแห่งการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์และถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความละโมบ ลุ่มหลง และมัวเมา เป็นการสิ้นเปลืองทรัพย์และเป็นหนทางปฏิบัติที่เป็นอกุศล เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นอกุศลกรรมก็ย่อมเป็นบาป เพราะอกุศลกรรม แปลว่า การกระทำที่มิใช่ความฉลาดหรือการกระทำที่ไม่ได้เป็นบุญนั่นเอง

ผู้ใดปฏิบัติอกุศลกรรม ย่อมนำตนไปสู่อบายหรือความเสื่อมของชีวิต แน่นอนว่าการส่งเสริมกิจกรรมมัวหมองหรือการทำกิจกรรมร่วมกัน ผลลัพธ์ก็ย่อมได้คล้ายคลึงกันเช่น การทำบุญก็จะได้บุญร่วมกัน การทำบาปก็จะได้บาปร่วมกันโดยไม่ต้องสงสัย เมื่อการซื้อหวยเป็นความมัวเมาและมัวหมอง ข้อนี้ก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบาป เพราะบาปในอีกความหมายหนึ่งก็คือความมัวหมอง ความเศร้าหมอง กิเลสและอกุศล จนนำไปสู่ความโลภ ความลุ่มหลง เท่ากับเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับบาปเป็นทวีคูณ


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: คบซ้อน กับใครหลายๆ คนโดยที่ยังไม่แต่งงาน จะถือว่าผิดศีลหรือไม่ – นิตยสาร Secret

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.