วัดอัมพวัน

สร้างเกราะให้จิตใจด้วยการเจริญสติและปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน

สร้างเกราะให้จิตใจด้วยการเจริญสติและปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน

เป็นเวลากว่า 50 ปีที่วัดอัมพวันทำหน้าที่เผยแผ่ความรู้ทางกรรมฐานและการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายให้แก่พุทธศาสนิกชน

วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ด้วยความตั้งมั่นของพระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม ที่ต้องการสร้างเกราะป้องกันจิตใจให้พุทธศาสนิกชนจากสิ่งรบกวนต่าง ๆ ทั้งจากภายนอก เช่น เหตุการณ์ที่เข้ามากระทบและภายใน เช่น อารมณ์ชื่นชอบ โกรธ เกลียด เป็นต้น โดยคาดหวังว่า

“แม้มีผู้เข้าใจกรรมฐานและนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพียง 1 คนจาก 100 คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว”

แนวทางปฏิบัติ
สติปัฏฐาน 4 แนวพอง - ยุบ กำหนดรู้ 4 ส่วน คือ กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อฝึกสติให้เข้มแข็ง และรู้สภาพธรรมที่แท้จริงว่ามีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

วัดอัมพวัน

หลักสูตรที่เปิดรับ
1. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 3 วัน รับสมัครทุกวันศุกร์ ต้องอยู่ปฏิบัติธรรม วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
2. หลักสูตรปฏิบัติธรรม 7 วัน รับสมัครในวันโกน หรือก่อนวันพระ 1 วัน ต้องอยู่ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง 7 วัน

ระเบียบปฏิบัติ
1. ชุดปฏิบัติธรรมต้องเป็นสีขาวแบบสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับ เมื่อแต่งชุดขาวแล้วห้ามออกนอกเขตภาวนา
2. ระหว่างการปฏิบัติธรรมต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัด ห้ามอ่านหนังสือเขียนหนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ สูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก รวมทั้งห้ามเสพ เครื่องดองของมึนเมาหรือนำยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสำนักเป็นอันขาด
3. หากสงสัยในข้อวัตรปฏิบัติให้สอบถามครูผู้สอน ห้ามพูดคุยสอบถามผู้ปฏิบัติด้วยกัน
4. ห้องพักหรือห้องปฏิบัติธรรมแยกชาย - หญิง ห้ามเพศตรงข้ามเข้าไปใช้
โดยเด็ดขาด
5. ระหว่างการปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้นไม่ควรออกนอกสถานที่ แต่หากมีธุระจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเสียก่อน
6. ผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องมีจดหมายอนุญาตจากผู้ปกครอง โดยระบุชื่อผู้ปกครอง จำนวนวันที่อนุญาตให้มาปฏิบัติธรรม เบอร์โทรศัพท์ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติและผู้ปกครองติดตัวมาด้วย
7. สำนักปฏิบัติธรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีซึ่งไม่มีผู้ปกครองมาด้วย (ยกเว้นได้รับอนุญาต) ผู้มีอาการทางจิตเวช โรคติดต่อ โรคที่สังคมรังเกียจ หรือมีอวัยวะไม่สมบูรณ์ และผู้ที่บวชเพื่อแก้บน

หมายเหตุ ระเบียบปฏิบัติข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติทั้งหมด ดังนั้นโปรดศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.jarun.org

วัดอัมพวัน

การเตรียมตัวก่อนการสมัคร
ผู้ปฏิบัติธรรมต้องกรอกใบสมัครแจ้งความจำนงขอปฏิบัติธรรม ใช้หลักฐานเป็นบัตรประชาชนหรือใบสำคัญแสดงสัญชาติ โดยไม่ต้องโทรศัพท์จองล่วงหน้า เพียงเดินทางมาสมัครให้ตรงวันเท่านั้น และควรมาลงทะเบียนก่อนเวลา 16.00น. เมื่อถึงเวลา 17.00 น. จึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดปฏิบัติธรรม จากนั้นเวลา 18.00 น. ให้ผู้ปฏิบัติมาพร้อมกัน
ณ ศาลาคามวาสีเพื่อเข้าปฐมนิเทศและทำพิธีรับศีล 8 สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนจะมีพิธีรับกรรมฐาน ฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับพระอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคล และจะมีพระอาจารย์มาสอนการนั่งสมาธิและเดินจงกรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

กิจวัตรปฏิบัติธรรม
ผู้ปฏิบัติธรรมมาพร้อมกันที่ศาลาเวลา 4.00 น. เพื่อทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรม 30 นาที จากนั้นเปลี่ยนอิริยาบถมานั่งกรรมฐาน 30 นาที สลับกันไปจนครบเวลาที่กำหนด โดยผู้ปฏิบัติอาจปรับเวลาให้มากหรือน้อยกว่าตามความเหมาะสมของสภาวะอารมณ์

จากนั้นเวลา7.00 น. รับประทานอาหารเช้า และเริ่มปฏิบัติธรรมเวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 13.00 น. ให้เริ่มปฏิบัติธรรมเช่นเดิม จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติธรรมดื่มน้ำปานะและพักผ่อนตามอัธยาศัย กระทั่งเวลา 18.30 น.ให้มาพร้อมกันที่ศาลาเพื่อทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรมจนถึงเวลา 21.00 น.เมื่อได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้อง ควรนำไปใช้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างกับการมีดาบที่คมกล้า แต่ไม่เคยชักออกจากฝักเลย

วัดอัมพวัน
ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3659-9381
หรือ www.jarun.org

เรื่อง: พิชญา ภาพ: สรยุทธ พุ่มภักดี

ที่มา: คอลัมน์ Travel in Peace นิตยสาร Secret

บทความน่าสนใจ

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดหนึ่งเดียวในพระประแดง รับเสด็จในหลวงของชาวไทย

วัดราชโอรสาราม ต้นแบบแห่งศิลปกรรมอันสง่างามระหว่างไทยและจีน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.