หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับพระวิสุทธิญาณเถร ( หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย )

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับพระวิสุทธิญาณเถร ( หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย )

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช :  การสอนให้คนนึกถึงความตายนั้น ถ้าหากสอนไม่ดีแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดความเกียจคร้านในการแสวงหาเลี้ยงชีพ ทำให้เป็นคนจน เป็นภาระของสังคมก็เป็นได้ เพราะฉะนั้น ต้องระวังในการสอน อย่าให้เกิดผลร้าย

 

 

หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย : โดยปกติ พระจะสอนให้เห็นโทษของความมัวเมาซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดความเห็นผิดเป็นชอบ มักจะสอนให้คิดรู้เห็นในทางที่ถูกก่อน เช่น  อย่ามัวเมาในวัยว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่  อย่ามัวเมาในความไม่มีโรคมาเบียดเบียน  อย่ามัวเมาในชีวิตว่าเวลาของเรายังมีอยู่  ด้วยเหตุดังถวายพระพรมาแล้ว ทางพระจึงสอนให้ทุกคนนึกถึงความตาย ถ้าไม่สอนให้เขาเข้าใจในทางถูกก่อนแล้ว กลับจะเป็นผลร้ายดังพระราชปุจฉาโดยแท้

 

 

การเจริญมรณสตินั้น  ชั้นต้นเพื่อให้รู้ว่า  ทุกคนหนีความตายไม่พ้น  ไม่ว่าจะเป็นคนมีคนจน  มีความตายเหมือนกันทั้งนั้น  สำหรับผู้ทำการภาวนาเจริญกรรมฐาน เพื่อให้นิวรณ์สงบ ก็จำเป็นต้องพิจารณาเป็นอย่างๆไป  ความตายคือนายเพชฌฆาต ความตายคือต้องพลัดพรากจากสมบัติทุกอย่าง  เขาตาย  เราก็ต้องตายเหมือนเขา  ชีวิตเป็นของที่กำหนดเองไม่ได้  หรือจะกำหนดเอาว่าอายุเท่านั้นเท่านี้จะตาย ก็กำหนดไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่า  ชีวิตเป็นของน้อยจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้  ขอถวายพระพร

 

ที่มา : 

หนังสือ มหาบพิตร ในหลวงทรงถาม อรหันต์ตอบ

ภาพ :

www.dhammajak.net

watkhaosukim01.blogspot.com


บทความน่าสนใจ

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ หลวงปู่ฝั้น อาจารโร

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวง รัชกาลที่ 9 กับ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

พระราชปุจฉาวิสัชนาธรรมเรื่อง มรรค  ระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ พระพรหมมุนี

ในหลวง รัชกาลที่ 9 – พระราชาผู้ทรงศรัทธาในธรรม

ในหลวง รัชกาลที่ 9 – พระราชาผู้เปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพด้าน ดนตรี

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรมระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ หลวงพ่อเกษม เขมโก

พระปุจฉา – วิสัชนาธรรม ระหว่างในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฺฒโน)

 

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.