บารมีดีที่ตน

มาฟัง ดาราเล่านิทานชาดก กันเถอะ กับโครงการ ” บารมีดีที่ตน “

มาฟัง ดาราเล่านิทานชาดก กันเถอะ กับโครงการ ” บารมีดีที่ตน “

โครงการ “ บารมีดีที่ตน ” สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เด็กและเยาวชนด้วยนิทานชาดกยุคใหม่และกิจกรรมต่าง ๆ

ที่มาของโครงการ “บารมีดีที่ตน”

เป็นโครงการนี้เกิดขึ้นจากดำริของพระราชสิทธาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร) ประธานสงฆ์ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) จังหวัดอุดรธานี ที่ต้องการพัฒนาปุถุชนให้เป็นอริยชนตามคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยมุ่งไปที่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติในอนาคต ท่านจึงมีแนวคิดที่จะเสริมสร้างคุณธรรม ศีลธรรม และ จริยธรรม ให้กับเด็ก เพื่อเป็นการเริ่มปลูกฝังความดีตั้งแต่จุดเริ่มต้น จึงกลายเป็นที่มาของโครงการการจัดทำ “หนังสือชุดนิทานชาดก ๑๐ บารมี” เพื่อเป็นก้าวแรกของโครงการ “ บารมีดีที่ตน ”

 

https://www.instagram.com/p/BoIY-sxALAa/?taken-by=baramidee

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการฯนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำนิทานชาดก มาปลูกฝังคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กที่เป็นลูกหลานของเราที่จะเติบโตไปในโลกแห่งวิวัฒนาการด้วยเทคโนโลยีและศาสตร์ที่หลากหลาย ได้มีพื้นฐานความคิดที่มั่นคงและมีพุทธิปัญญาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน จากเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดีงาม หรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่า “บารมี” ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาในอดีตชาติ

 

View this post on Instagram

โครงการ “บารมีดีที่ตน” มีความมุ่งหมายหลักที่จะนำเรื่องราวความดีงามหรือ “บารมี” ในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ปรากฎอยู่ในเรื่องเล่าชาดก มาปลูกฝังเป็นพื้นฐานความคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เด็กที่เป็นลูกหลานของเราเติบโตในโลกปัจจุบันได้อย่างแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเริ่มสื่อสารเรื่องราวผ่านหนังสือชุดนิทานชาดก 10 บารมี และ ชุดเสียงเล่านิทานชาดก 10 บารมี #บารมีดีที่ตน #นิทานชาดก #ชาดกยกระดับใจ #เล่าอ่านฟังชาดกยุคใหม่ #ภูมิคุ้มกันชีวิต Line id: @baramidee ‭Facebook.com/baramidee‬ IG : baramidee Email : ‭baramidee@gmail.com‬

A post shared by baramidee (@baramidee) on

กว่าจะกลายเป็น ดาราเล่านิทานชาดก โครงการ “บารมีดีที่ตน”

โครงการฯนี้จะใช้สื่อหลายรูปแบบ จัดทำโดยคนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของความรู้ที่ไม่ได้มีสอนในโรงเรียน เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงความรู้นี้ได้ง่าย เป็นที่สนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริงอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาต่อยอดตนเองและโลกในภายภาคหน้าได้

สื่อและกิจกรรมของโครงการ “บารมีดีที่ตน”

 

https://www.instagram.com/p/BoDmfxQAKFE/?taken-by=baramidee

 

1.  หนังสือชุดนิทานชาดก 10 บารมี

หนังสือนิทานชาดกยุคใหม่ ที่มีเนื้อเรื่องที่สนุก กระชับ อ่านง่าย มีภาพประกอบที่สวยงามทันสมัย เนื้อเรื่องของหนังสือนิทานได้รับการตรวจทานความถูกต้องและย่นย่อเนื้อหาจากคัมภีร์อรรถกถาชาดก หรือที่เรียกว่า “คัมภีร์ชาตกัฏฐกถา” โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

– พระมหาปกรณ์ กิตติธโร ป.ธ.๙ วัดชนะสงคราม

– พระมหาไมตรี ปุญญามรินโท ป.ธ.๙ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

– ดร.ชัชพล ไชยพร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโครงการบารมีดีที่ตน

หนังสือนิทานชาดกชุดนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียง 5 ท่าน ได้แก่

– ครูโต หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ

– ครูปาน สมนึก คลังนอก, แป้ง ภัทรีดา

– นวล นวลตอง

– เพียว โลกุตรา

มาช่วยเล่าเรื่องราวผ่านภาพประกอบนิทานในรูปแบบและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท่าน

นอกจากนี้ยังมีคณะของ ครู อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการการศึกษามาช่วยกันเขียนคำแนะนำในการ เล่า อ่าน ฟัง นิทานชาดก และแนะนำกิจกรรมต่อเนื่องจากชาดก เพื่อเป็นแนวทางช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก ในส่วนท้ายของเล่มยังมีข้อมูลเกร็ดความรู้จากชาดกแต่ละเรื่องเพื่อเพิ่มความเข้าใจยิ่งขึ้น

 

https://www.instagram.com/p/Bnx4s-_nD-j/?taken-by=baramidee

 

2. ชุดเสียงเล่านิทานชาดก 10 บารมี
หนังสือนิทานชาดกชุดนี้มีความพิเศษขึ้นไปอีกคือ บันทึกเสียงเล่านิทานชาดก 10 บารมี จากศิลปินที่มีชื่อเสียง 10 ท่าน เพื่อสร้างอรรถรสให้แก่นิทานชาดก ได้แก่ ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์, เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข, ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร, ทาทา ยัง, กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ, ปาน ธนพร แวกประยูร, ไก่ มีสุข คุณดิลกชัยพัฒน์, ดีเจพี่อ้อย นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล แห่งคลื่น Greenwave และพี่ตูน Bodyslam โครงการฯได้ทีมงานผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยกำกับการเล่านิทาน คือครูหนิง พันพัสสา ธูปเทียน กำกับดนตรีประกอบโดย รพีเดช กุลบุศย์ เพื่อให้เสียงเล่านิทานทั้ง 10 เรื่องเป็นที่เพลิดเพลินในการฟัง

 

https://www.instagram.com/p/BnJQVi1n9bk/?taken-by=baramidee

 

3. กิจกรรมเล่า อ่าน ฟังนิทานชาดกในโรงเรียนต้นแบบ
กิจกรรมนี้คัดเลือกตัวแทนจากโรงเรียนทั่วประเทศ 1,200 โรงเรียน ซึ่งโครงการจะมอบหนังสือชุดนิทานชาดกให้โรงเรียนละ 4 ชุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อทำกิจกรรม เล่า อ่าน ฟัง นิทานชาดก

4. กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ เล่า อ่าน ฟัง นิทานชาดก
เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านความคิดที่ดีให้เด็กและเยาวชนยุคใหม่ ซึ่งจะรับสมัครและคัดเลือกตัวแทนจากเด็กและครูหรือผู้ปกครอง แล้วเดินทางไปที่วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) จังหวัดอุดรธานี เพื่อเข้าค่ายกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างพื้นฐานการเจริญสติภาวนาตามหลักมหาสติปัฏฐาน และการพัฒนาทักษะการเล่า อ่าน ฟัง นิทานชาดกโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

5. ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงเล่านิทาน 10 เรื่อง
จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอภาพวาดของศิลปินทั้ง 5 ท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ไว้มาทำให้เคลื่อนไหวได้ประกอบกับเสียงเล่านิทานทั้งเรื่อง เพื่อเผยแผ่ในช่องทาง YouTube และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

และยังมีกิจกรรมต่อเนื่องหลากหลายที่จะเกิดอีกขึ้นในอนาคต

 

https://www.instagram.com/p/Bn46TO_g-Gu/?taken-by=baramidee

 

ที่มา :

www.facebook.com/Baramidee

ภาพ :

www.instagram.com/Baramidee


บทความน่าสนใจ

ณเดชน์ คูกิมิยะ เผยชีวิตเบื้องหลังซูเปอร์สตาร์ พร้อมเปิดตัวมารดาผู้เป็นดั่งลมใต้ปีก

คิดดี ทำดี เคล็ดลับสร้างความสุขและความสำเร็จ ในสไตล์ เจมส์ จิรายุ

ปาน-ธนพร แวกประยูร นักร้องเสียงสวยผู้ไม่ต้องการกลับมาเกิดอีก

ครั้งหนึ่งซึ่งเคยผิดหวังและรักปัจจุบันที่ฝ่าฟันด้วยความทรหด DJ อ้อย – นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

เผยมุมธรรมะของดาราวัยรุ่น ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจร

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.