คบซ้อน

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : คบซ้อน โดยไม่แต่งงานถือว่าผิดศีลหรือไม่

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : คบซ้อน โดยไม่แต่งงานถือว่าผิดศีลหรือไม่

ถาม : การที่เรา คบซ้อน กับใครหลาย  คนโดยไม่แต่งงาน จะถือว่าผิดศีลหรือไม่ และควรทำอย่างไรในการเลือกคบและปฏิเสธโดยไม่ให้อีกฝ่ายเสียใจ

พระครูธรรมธร ดร.สาคร สุวฑฺฒโน ตอบปัญหานี้ไว้ว่า

ตอบ : คนเรามีหนึ่งชีวิต หนึ่งสมอง หนึ่งหัวใจ ก็ต้องรักเดียวใจเดียว อย่าคบซ้อนหลาย ๆ คนเพราะเป็นบาป การปฏิเสธที่ดีที่สุด คือ การพูดความจริง โดยใช้คำพูดถนอมน้ำใจของผู้ฟัง

วิธีป้องกันการคบซ้อนคือต้องมี หิริ และ โอตตัปปะ กล่าวคือ มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป หิริควรมีประจำใจเพราะหิริคือความละอายแก่ใจ ความละอายต่อบาปที่จะเกิดขึ้น ส่วนโอตตัปปะควรมีประจำกาย โอตตัปปะ คือ ความเกรงกลัวหรือความสะดุ้งกลัวต่อผลของความชั่วต่อผลไม่ดีไม่งามที่จะตามมา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความที่น่าสนใจ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ปฏิบัติธรรม แต่คนรอบข้างว่าเราแปลกไป ควรมุ่งทำเช่นเดิมไหม – นิตยสาร Secret

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : การเสี่ยงโชค ผิดศีลไหม – นิตยสารซีเคร็ต

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ป่วยเป็น โรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย แต่ไม่อยากเป็นภาระคนอื่น ต้องแก้กรรมอย่างไร

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.