พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

ย้อนรอย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

ย้อนรอย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

ย้อนรอย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดกีฬา “เรือใบ” เป็นอย่างมาก พระองค์ทรงต่อเรือใบจากฝีพระหัตถ์ ซึ่งก็คือ เรือใบพระที่นั่งเอ็นเตอร์ไพรส์ และได้พระราชทานชื่อว่า “ราชปะแตน”

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ต่อเรือใบด้วยฝีพระหัตถ์ประเภทโอเค ขนาด 13 ฟุต โดยพระราชทานชื่อว่า  “ เวคา ” ซึ่งเป็นชื่อดาวที่สุขใสดวงหนึ่ง พระองค์ทรงเรือใบลำนี้จากหน้าพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เวลา 04.28 น. ข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวเตยงาม ณ ที่บัญชาการนาวิกโยธิน  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ซึ่งมีระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล ด้วยพระองค์เองพระองค์เดียว

 

ครั้งนั้นพระองค์ทรงใช้เวลาในการแล่นใบถึง 17 ชั่วโมงเต็ม แม้ลมหยุดพระองค์ท่านก็ไม่ทรงยอมหยุด มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงที่หมาย มีทหารเรือหลายนายไปรอรับเสด็จ ทุกคนดีใจมาก เพราะพระองค์ท่านแต่งชุด น.ย. (นาวิกโยธิน ) ที่ทุกคนได้เห็นเป็นครั้งแรก  พระองค์ทรงขึ้นมาบนฝั่งแล้วทรงปักธง น.ย.  เหนือยอดหินใหญ่ที่ชายหาด จากนั้นทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาจารึก ที่มีข้อความถวายสดุดีแด่พระองค์ท่าน ใจความว่า

“ณ ที่นี่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จอมทัพไทย ได้ทรงเรือใบขนาด 13 ฟุต ด้วยพระองค์เองพระองค์เดียวจากหัวหินมาถึงสัตหีบ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 เริ่มเวลา 04.28 น. ถึงเวลา 21.28 น.  ทั้งนี้เป็นพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยม เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ กองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงลงพระปรมาภิไธยไว้เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติแก่กองทัพเรือสืบไป ” 

หางเสือเรือพระที่นั่งเวคาที่ทรงข้ามอ่าวไทยในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานเพื่อเป็นรางวัลนิรันดร แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจำปี ของสมาคมแข่งเรือใบ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519  เป็นต้นมา

ในวันที่ 19 เมษา 2559 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 50 ปี  ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเรือใบข้ามอ่าว  ทางสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมกับ กองทัพเรือ  จัดแข่งเรือใบข้ามอ่าว เพื่อย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่พระองค์ท่านได้เคยเสด็จทรงเรือใบเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา

 

เรื่อง : ชลิตา

ข้อมูลเรื่อง ย้อนรอย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา เรือใบ และรูปภาพ  : วีดีโอจากสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ


บทความน่าสนใจ

10 ทศพิธราชธรรม ธรรมที่พ่อสอน (อาชชวะ)

ในหลวงรัชกาลที่ 9  พระราชาผู้ทรงศรัทธาในธรรม

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชาผู้เปี่ยมด้วยอัจฉริยภาพด้าน ดนตรี

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก วัดแห่งมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.