ผู้ทำหน้าที่ถือแพนหางนกยูง หน้าพระมหาพิชัยราชรถ

ผู้ทำหน้าที่ถือ แพนหางนกยูง หน้าพระมหาพิชัยราชรถ ถวายงานครั้งสุดท้ายในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณมนต์ชัย นิลนฤนาท เจ้าพนักงานในพระองค์ งานรถยนต์พระที่นั่ง ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ สารถีผู้ถวายงานรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทำหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครั้งสุดท้าย ทำหน้าที่เป็นสารถีถือแพนหางนกยูงนั่งหน้าพระมหาพิชัยราชรถ

สำหรับนายมนต์ชัย นิลนฤนาท ก่อนหน้านั้นได้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานในพระองค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสงานรถยนต์พระที่นั่ง ฝ่ายรถยนต์หลวง กองพระราชพาหนะ ก่อนที่ต่อมาราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยนายมนต์ชัย นิลนฤนาท ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ราชการบริหารส่วนกลางสำนักพระราชวัง เมื่อปี พ.ศ. 2558

ข้อมูลจาก ข่าวสด

เรียบเรียง ชลิตา

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.