สวดมนต์

บำเพ็ญทศบารมีจากการสวดมนต์

บำเพ็ญทศบารมีจากการ สวดมนต์

เชื่อว่าเราทุกคนเคย สวดมนต์ สวดกันมาตั้งแต่เด็ก จำความได้ว่าตอนอยู่อนุบาลก็ สวดมนต์ ในขณะเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว พอจำกันได้ไหมว่าเคย สวดมนต์ บทไหนกันบ้าง นะโม ตัสสะฯ อิติปิโส พาหุงมหากาฯ ชินบัญชร เจ็ดตำนาน เชื่อว่าชื่อของมนต์เหล่านี้คงคุ้นหูกันเป็นอย่างดี

มนต์โดยทั่วไปหมายถึง คำศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งออกมาให้เกิดอานุภาพของมนต์นั้น ฟังแล้วอาจดูงงไปนิด แต่สำหรับพระพุทธศาสนา มนต์หมายถึงถ้อยคำที่มาจากพุทธพจน์และการสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย คนสวดมนต์น้อยคนที่จะสวดเพื่อทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้า คนสวดเพื่อหวังอานุภาพของมนต์เพื่อให้เป็นไปตามที่ปรารถนา เช่น สวดอิติปิโสเกินอายุ เพื่อให้อายุยืนขึ้น หรือ สวดพาหุงมหากาฯ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

สิ่งนี้คืออานิสงส์ที่เป็นของแถมจากการสวดมนต์ แต่จะมีใครที่จะทราบว่า การสวดมนต์ นอกจากได้อานิสงส์ให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาแล้ว พระธรรมสิงหบุราจารย์ หรือ หลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันยังกล่าวว่าการสวดมนต์เป็นการบำเพ็ญทศบารมี สวดครั้งหนึ่งก็ได้ครบบารมี 10 เลยทีเดียว ทศบารมี หมายถึง บารมี 10 ประการ เป็นบารมีบำเพ็ญเพียงเป็นพระพุทธเจ้า หลวงพ่อจรัญอธิบายการบำเพ็ญทศบารมีจากการสวดมนต์ไว้ว่า

  1. ทานบารมี คือการให้ การสวดมนต์ให้ความสุขแก่คนสวด ให้ความปลอดภัย ไม่คิดอาฆาตพยาบาทผู้อื่น จัดเป็นอภัยทาน
  2. สีลทาน คือศีล ในขณะสวดมนต์ร่างกายและคำพูดของผู้สวดอยู่ในอาการสงบ ไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยกาย วาจา และใจ จึงชื่อว่าได้บำเพ็ญสีลบารมี
  3. เนกขัมมบารมี คือการออกบวช แต่โดยความหมายแท้จริงหมายถึงการละเว้นจากการทำบาปอกศุลทั้งปวง การสวดมนต์เป็นอุบายเว้นจากการทำบาปอย่างหนึ่ง
  4. ปัญญาบารมี บทสวดมนต์แต่ละบทล้วนแฝงด้วยความรู้ เมื่อผู้สวดตั้งใจสวดและมีสติคิดตามไป ย่อมเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทสวดนั้น
  5. วิริยบารมี คือ ความเพียรพยายาม การสวดมนต์นั้นผู้สวดต้องมีความตั้งใจจริงจึงจะสามารถทำได้ คนส่วนมากสวดมนต์ไม่ได้เพราะขี้เกียจ ดังนั้น ผู้ที่สวดมนต์จึงถือว่าได้บำเพ็ญความเพียร
  6. ขันติบารมี คือความอดทนอดกลั้นต่อความลำบากทางกาย เช่น ความปวดเมื่อย เหน็บชา ตลอดถึงความอดทนต่อกิเลสที่คอยยั่วยุให้เลิก
  7. สัจจบารมี คือความจริงใจต่อตนเอง ผู้มีความตั้งใจจะสวดมนต์ให้จบ แล้วก็สวดจบตามที่ตั้งใจไว้ ถือว่ามีสัจจะต่อตนเอง คือไม่ยอมให้ความขี้เกียจหรืออุปสรรคอันใดเข้ามาขัดขวางได้
  8. อธิษฐานบารมี คือความตั้งใจมั่น มีความหนักแน่นที่จะทำความดีนั้นให้สำเร็จ โดยไม่ล้มเลิกกลางคันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
  9. เมตตาบารมี ขณะที่สวดมนต์จิตของผู้สวดย่อมสงบเย็น มีเมตตาปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่น
  10. อุเบกขาบารมี คือความปล่อยวางหรือวางเฉย ผู้ที่กำลังสวดมนต์ต้องปล่อยวางอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างสวดมนต์ ไม่หงุดหงิดกับอารมณ์ที่ไม่ชอบ และไม่ดีใจต่ออารมณ์ที่ชอบ

ถือว่าเป็นประโยชน์มาก การบำเพ็ญทศบารมีในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นหนทางสู่การเป็นพระพุทธเจ้า เพราะความหมายของบารมีคือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุถึงจุดหมายสูงสุด ดังนั้นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงกระทำความดีอย่างยิ่งยวดทั้ง 10 ประการ เพื่อไปถึงพระโพธิญาณ

พระเวสสันดรเป็นพระชาติที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทศบารมีครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด จึงเป็นผลานิสงส์ให้พระชาติต่อมาคือ เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าชี้นำเวไนยสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน

ที่มา :

ธรรมะรักษาโรค แต่งโดย พระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษฐ์

พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ แต่งโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ความรู้เรื่องของบทสวดมนต์ แต่งโดย สุชีพ ปุญญานุภาพ

ภาพ :

www.pexels.com


บทความน่าสนใจ

เรื่องเล่าความทุลักทุเลของการสวดมนต์วัดเมืองนอกที่ญาติโยมไม่เคยรู้

บทสวดมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา

Dhamma Daily : หากจิตใจวอกแวกขณะสวดมนต์ จะยังได้อานิสงส์จาก การสวดมนต์ อยู่ไหม

“รอดตายเพราะสวดมนต์” เรื่องเล่า อานิสงส์จากการสวดมนต์ ที่เกิดขึ้นจริง

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น เพื่อสร้างสมาธิและจิตใจผ่องใส

ทางวิทยาศาสตร์เผย การสวดมนต์ เบาๆ มีประโยชน์มาก

อัศจรรย์จากการสวดมนต์ เรื่องเล่าจากผู้ศรัทธาในเรื่องบุญ กรรม และการสวดมนต์

Dhamma Daily : เวลาสวดมนต์มักคิดฟุ้งซ่าน อย่างนี้จะได้ อานิสงส์จากการสวดมนต์ หรือเปล่า

10 คำสอนอันทรงคุณค่าจาก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ทำตามนี้ ชีวิตดีขึ้นภายใน 7 วัน คำสอนหลวงพ่อจรัญ ที่ลูกๆ ควรทำตาม

“หนูกับลูกประคำ” อานิสงส์ของการ แผ่เมตตา เรื่องเล่าจากหลวงพ่อจรัญ

ยืมเงิน แล้วไม่คืนจะทำอย่างไร – คำแนะนำจาก หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

“ยายผิงกับแมว” เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม จากหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน ฝึกทำ “พองยุบ” ทีละขั้นตอน

กฎแห่งกรรมหลวงพ่อจรัญ สร้างกรรม กินอาหารที่ยายถวายพระ

หลวงพ่อจรัญสอนกรรมฐาน เคล็ดลับเดินจงกรมแบบทำได้เองที่บ้าน

คำสอนหลวงพ่อจรัญ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เมื่อถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืน

ผลกรรมรังแกผึ้ง เรื่องเล่ากฎแห่งกรรม จากหลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมฺโม

เหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรม หลวงพ่อจรัญ

10 เรื่องที่ หลวงพ่อจรัญเทศน์ คำสอนที่คุณนำมาปฏิบัติได้

วัดอัมพวัน สร้างเกราะให้จิตใจด้วยการเจริญสติและปฏิบัติกรรมฐาน

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.