พระอาจารย์นวลจันทร์

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มอบให้แด่ผู้อ่านซีเคร็ตทุกท่าน

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ มอบให้แด่ทุกท่าน

ซีเคร็ตขอมอบ พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

ขอให้ทุกท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ประพฤติธรรม  เพราะตามหลักธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ขอให้ได้รับสิ่งที่ดีจากธรรม  จากการได้กลับมาเกิดในชาตินี้อีกครั้งหนึ่ง   นั่นก็คือความพ้นทุกข์พ้นโลก  เพราะผลจากการประพฤติตามธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วของตน

ขอเจริญพร


 

พรจากพระอาจารย์ท่านอื่นๆ

พรปีใหม่ จาก 4 พระอาจารย์แด่ทุกท่าน เป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นปี

พรปีใหม่ จาก พระอาจารย์มานพ อุปสโม มอบให้แด่ทุกท่าน

พระไพศาล วิสาโล ขอมอบพรปีใหม่ให้ชาวไทยทุกท่าน

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.