วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ธรรมะ ธรรมชาติ และความเรียบง่าย

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้ว ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสาน และเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสกลสีมามงคล” หรือชาวบ้านมักเรียกสั้น ๆ ว่า “หลวงพ่อขาว” พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวนวลตาประดิษฐานโดดเด่นน่ากราบไหว้บูชาท่ามกลางขุนเขาสูงตระหง่านของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แนวทางปฏิบัติ

ตามหลักมหาสติปัฏฐาน 4 เน้นการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตัวเอง

ระเบียบปฏิบัติ

  •  ปฏิบัติธรรมฟรี
  •  ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่ามาด้วย
  •  สวมใส่ชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม ควรเตรียมเสื้อผ้ามาให้ครบกับจำนวนวันปฏิบัติ
  •  เตรียมเครื่องใช้ในการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานโดยปราศจากเครื่องหอม (ถือศีล 8)
  •  ควรนำผ้าห่มส่วนตัวไปด้วย เพราะที่วัดอาจมีไม่เพียงพอ
  •  ก่อนไปปฏิบัติธรรม ผู้สนใจต้องติดต่อสอบถามทางวัดก่อนทุกครั้ง

กิจวัตรปฏิบัติ

เมื่อเดินทางถึงวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม ผู้ปฏิบัติธรรมลงทะเบียนที่สำนักงาน แล้วเปลี่ยนเป็นชุดขาวสำหรับปฏิบัติธรรม จากนั้นสมาทานกรรมฐาน พร้อมสำรวมกาย วาจาและใจตลอดการปฏิบัติธรรม

เนื่องจากที่นี่ไม่มีธรรมบริกรคอยอำนวยความสะดวกผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรปฏิบัติตามคำสอนของพระวิปัสสนาจารย์อย่างเคร่งครัด การปฏิบัติธรรมเน้นการรู้เท่าทันสติและสร้างความสงบภายในจิตใจ ไม่ได้เน้นท่าทางการปฏิบัติใดเป็นพิเศษ

การปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนช่วงเช้าประมาณตีสี่ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำบุญตักบาตร สวดมนต์สลับกับการนั่งสมาธิและเดินจงกรม จากนั้นพระวิปัสสนาจารย์จะเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติซักถามข้อธรรมที่สงสัย พร้อมเทศนาธรรมที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เป็นเช่นนี้ทุกวันจนครบกำหนดปฏิบัติธรรม

ธรรมชาติและธรรมะสร้างความสงบและความสุขได้เสมอ 

องค์พระพุทธสกลสีมามงคล เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่สีขาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ27 เมตร สูง 45 เมตร ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงโปรดเวไนยสัตว์ 45 พรรษาหลังจากตรัสรู้ องค์พระตั้งสูงจากระดับพื้นดิน 112 เมตร เทียบเท่ากับ 56 วา หมายถึงพระพุทธคุณ 56 ประการ ส่วนบันไดทางขึ้นไปสู่องค์พระมีทั้งหมด 1,250 ขั้น หมายถึงจำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา


วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320

โทร.สอบถามได้ที่ 08-1294-3982


เรื่อง ชลธิชา แสงใสแก้ว ภาพ วรวุฒิ วิชาธร


บทความที่น่าสนใจ

ตำนานพระแท่นศิลาอาสน์ ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์แห่งเมืองลับแล

วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดสุดท้ายในรัชกาลที่ 4

วัดคีรีวงศ์ ความสุขทางใจค้นพบได้ด้วยการปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมท่ามกลางสัปปายะทั้ง 7 ณ วัดป่าธรรมสุข

วัดระฆัง วัดสมเด็จโต พรหมรังสี วัดที่ใครๆ ก็อยากไป

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.