ฝึกสมถกรรมฐาน

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ฝึกสมถกรรมฐาน โดยพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

สุขทุกวัน 7 วัน 7 กูรู ตอน ฝึกสมถกรรมฐาน โดยพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ความสุขเริ่มขึ้นเมื่อ..ตื่น กับกูรูที่สลับสับเปลี่ยนกันมาทำให้ทุกวัน­ของคุณมีความสุข สุขด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า สุขด้วยการฟังธรรมจากกูรูหลากหลายท่าน สุขด้วยการลงมือปฏิบัติสมาธิและวิปัสสนากร­รม ฐานไปกับกูรูท่านต่าง ๆ ซึ่งสามารถเลือกปฏิบัติได้ตามความถนัด สุดท้ายสุขด้วยการแผ่เมตตา เพื่อแบ่งปันความสุขให้สรรพสัตว์ทั้งปวง ออกอากาศทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 05.00-06.00 น. ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34

รายละเอียด
ออกอากาศวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 5.00 น.
ช่วงที่ 2 แค่ตื่น…ก็สุข โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

Posted in MIND
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.