จะทำอย่างไรดี เมื่อเพื่อนบ้านชอบสูบบุหรี่

จะทำอย่างไรดี เมื่อเพื่อนบ้าน ชอบสูบบุหรี่

ผู้อ่านถาม : ดิฉันมีปัญหาเพื่อนบ้าน ชอบสูบบุหรี่ แล้วควันบุหรี่พัดเข้าบ้านเกือบทุกวันเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว ได้เคยขอความร่วมมือจากเขา แต่ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้น แล้วก็กลับมาเป็นเช่นเดิม ซึ่งปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของทั้งดิฉันและครอบครัว ทั้งเครียดและหงุดหงิด อยากสอบถามพระอาจารย์ว่า เราควรแก้ปัญหาหรือปรับความคิดและปล่อยวางอย่างไรดีคะ

พระมหาธนาธิป ฮาดเนาลีตอบ: เมื่อได้เคยพูดคุยปัญหากับคู่กรณีแล้ว ให้ลองอธิบายอีกสักครั้ง ถึงปัญหาที่เขาสร้างขึ้นมาและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเรา แต่ถ้าเขายังไม่แก้ไขปัญหานั้นก็ต้องมาปรับที่ตัวเราเอง ให้คิดเสียว่า การที่เราถูกเบียดเบียนครั้งนี้ น่าจะมาจากผลของเศษกรรมเก่าที่เคยทำกับเขาไว้ เราไม่ควรก่อเวรเพิ่มเพราะมันจะไม่มีที่สิ้นสุด เวรจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเท่านั้น

ทางที่ดี เราควรที่จะปรับแต่งภูมิทัศน์ของบ้านเสียใหม่ ปิดทางลม และปล่อยให้พัดผ่านไปทางอื่นเสีย จัดการแก้ปัญหาให้ถาวรเสีย เพราะปัญหานี้จะส่งผลกระทบโดยไม่มีที่สิ้นสุด ย่อมก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย  ดังนั้น เรื่องสุขภาพก็ต้องจัดการให้ถูกสุขลักษณะด้วย

ที่สำคัญ เราควรมองว่า นี่เป็นบทพิสูจน์ความอดทน เรียกว่า ขันติบารมี ถ้าไม่มีปัญหานี้ บารมีเราก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าเราสามารถก้าวพ้น ผ่านไปได้ เราก็สำเร็จ ความอดทน เป็นบารมีอีกขั้นหนึ่งของชีวิต ให้ยอมรับเพื่อทำใจและตั้งสติให้รู้ในการข้ามพ้นความรู้สึกขัดเคืองใจ ไม่พอใจ หรือความโกรธต่อคู่กรณี เรียกว่า การผ่อนปรนความยึดติด

หากทำได้ดังนี้ใจเราจะสบายมากขึ้น อย่าไปยึดว่า นี่คือปัญหา แต่ให้มองว่า นี่คือปัญญา จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจว่า ปัญหาคือกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติของมนุษย์โลก ทุกคนมักจะเจอกับปัญหาที่แตกต่างกันไป อย่าแก้ที่ตัวกฎเกณฑ์ของปัญหา แต่จงแก้ที่ตัวของ “ปัญหานั้น” ก็พอแล้ว

“ปัญหานั้น” ในกรณีนี้ ก็คือ เขาต้องการปรับที่ตัวเขาเอง แต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะการเสพติดแก้ยาก ยกเว้นเลิกเสีย ให้รู้สาเหตุของปัญหาแล้วย้อนกลับไปแก้ที่ต้นเหตุ แต่ถ้าแก้ที่ต้นเหตุที่แท้ไม่ได้ ก็ผลักผลกระทบที่จะมีต่อเราให้ห่างออกไปโดยวิธีการถูกต้อง ก็เท่านั้นเอง

หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรมสามารถส่งคำถามมาได้ที่นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

Secret คือแรงบันดาลใจ
สั่งซื้อนิตยสารหรือสมัครสมาชิก Secret ได้ที่ 0-2423-9889
ทาง Naiin.com : https://www.naiin.com/magazines/title/SC/

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.