ตำนานวันสงกรานต์

ข้อคิดที่ได้จาก ตำนานวันสงกรานต์ เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าทายมนุษย์

ข้อคิดที่ได้จาก ตำนานวันสงกรานต์ เมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าทายมนุษย์

เทศกาลสงกรานต์มีด้วยกัน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี สงกรานต์มีความหมายว่า “ก้าวขึ้น” “ย่างขึ้น” หมายความว่าเป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่าน ทางดาราศาสตร์ว่าดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่จักรราศีเมษ นับเป็นการเริ่มต้นใหม่ในคติความเชื่อของไทย สิ่งหนึ่งที่ติดตามกับเทศกาลสงกรานต์นอกจากประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทราย สาดน้ำเพื่อบรรเทาความร้อนแล้ว ยังมีเรื่อง ตำนานวันสงกรานต์ ที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี รองลงมาคือเรื่องนางสงกรานต์ กล่าวได้ว่าพากันจดจ้อเลยว่าปีนี้นางสงกรานต์พระองค์ใดจะเป็นผู้เชิญเศียรท้าวกบิลพรหม มาถึงตอนนี้แล้วขอเข้าเรื่องตำนานวันสงกรานต์เลยละกัน

 

เศรษฐีเป็นหมันขอบุตรจากพระไทร

 

สมัยต้นภัทรกัลป์เศรษฐีคนหนึ่งมาพบนักเลงสุราโดยบังเอิญ ได้ถูกนักเลงสุรากล่าวเย้ยหยันดูถูกเศรษฐีว่า ท่านเศรษฐีมีสมบัติก็มากมายมหาศาล แต่จะมีบุตรมาเกิดสักคนไม่ ข้าพเจ้าสิดีกว่าท่านเป็นไหนๆ มีบุตรตั้ง 2 คนรูปร่างงดงามหมดจดน่ารัก ท่านคงมีเวรมีกรรม ไม่สามารถมีบุตรไว้สืบสกุลอย่างข้าพเจ้าได้

ท่านเศรษฐีมีความละอายใจและน้อยใจตัวเอง เฝ้าแต่คิดว่าจะทำอย่างไร จึงได้จัดเครื่องสังเวยบูชาพระอาทิตย์และพระจันทร์วอนขอบุตรเป็นเวลา 3 ปี ก็มิได้บุตรตามความปรารถนา

ครั้นถึงฤดูคิมหันต์ วันสงกรานต์ เศรษฐีจึงพาบริวารไปยังต้นไทร นำเอาข้าวสารมาล้างน้ำ 7 ครั้ง แล้วหุงบูชารุกขเทวดา ณ ใต้ต้นไทรนั้นพร้อมด้วยโภชนาหารดอกไม้เครื่องหอม และผ้าแพร 3 สี ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรต่อรุกขเทวดา ณ พระไทรแห่งนั้น และด้วยความเมตตาสงสาร พระไทรจึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ให้ประทานบุตรแก่เศรษฐี

 

พระอินทร์ส่งเทพบุตรลงมาเกิด

 

พระอินทร์ได้ส่งธรรมบาลเทวบุตร จุติลงมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐี มีชื่อว่าธรรมบาลกุมาร มีสติปัญญาความสามารถฉลาดรอบรู้ศิลปศาสตร์ต่างๆ สามารถบอกมงคลกาลเป็นที่ยกย่องแก่คนทั้งหลายในชมพูทวีป

 

ท้าวกบิลพรหมทดสอบธรรมบาลกุมาร

 

จากคำเล่าลือท้าวกบิลพรหมใคร่ทดสอบความสามารถของธรรมบาลกุมาร จึงเสด็จมายังโลกมนุษย์พบกับธรรมบาลกุมาร เพื่อขอถามปัญหา 3 ข้อโดยมีสัญญาว่า ถ้าธรรมบาลตอบได้ ท้าวกบิลพรหมตัดหัวตนเองขึ้นบูชา ถ้าธรรมบาลตอบไม่ได้ธรรมบาลจะต้องตัดหัวตนเองขึ้นบูชา และให้เวลาคิดปัญหา 7 วัน ธรรมบาลรับพนันตอบปัญหาท้าวกบิลพรหม 3 ข้อ

 

ข้อที่ 1 เวลาเช้าราศีอยู่ที่ใด
ข้อที่ 2 เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่ใด
ข้อที่ 3 เวลาค่ำราศีอยู่ที่ใด

 

ธรรมบาลกุมารจะตอบปัญหาของท้าวกบิลพรหมได้หรือไม่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.