ตั้งสัจจะกับตัวเอง

Dhamma Daily : ตั้งสัจจะกับตัวเอง ว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ทำไม่ได้ ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : ตั้งสัจจะกับตัวเอง ว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ทำไม่ได้ ทำอย่างไรดี

ถาม : ถ้าเคย ตั้งสัจจะกับตัวเอง หรือเคยพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะปฏิบัติธรรมปีละ 7 วัน ก็ปฏิบัติมาได้ทุกปี แต่ปีนี้ภารกิจเยอะมาก และใจยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติ ควรจะทำอย่างไรคะ

ตอบ : การตั้งสัจจอธิษฐาน เป็นการตั้งจิตเพื่อดำเนินไปอย่างแน่วแน่และหนักแน่น ไม่ติดกับดักของอารมณ์ และความรู้สึก แต่ปุถุชนคนทั่วไป หากตั้งใจไว้ 10 อย่าง แต่ทำได้จริงแค่ 5 อย่างก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้ว ค่อย ๆ ฝึกฝนไปเรื่อย ๆ ครั้งต่อไปให้ได้ 6 เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ จนได้ 7 - 8 - 9 และ 10 ตามลำดับอย่ามัวเพ่งโทษสิ่งที่ทำไม่ได้ แต่ให้มองหาจุดที่เราทำได้แล้วพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนสมบูรณ์

ในการปฏิบัติธรรมนั้น ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวว่า “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม” ไม่จำเป็นต้องฝึกอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรม ตามอาศรม ตามวัด เพราะวิถีพุทธะที่แท้จริงนั้น การปฏิบัติธรรมสามารถฝึกได้ทุกสถานที่ ทุกขณะจิต แม้ว่ากำลังหยิบจับเอกสาร กำลังพิมพ์งาน กำลังเดินกำลังวิ่ง ขึ้นลงบันได ลุกนั่ง คุยกับลูกค้า รับประทานอาหารล้างจาน เลี้ยงลูก ทั้งอิริยาบถใหญ่ อิริยาบถย่อย ฯลฯ ลองฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก รู้ลมหายใจ เห็นปัจจุบันขณะ เคลื่อนไหวอยู่ก็รู้ เมื่อมีเวลาว่าง 1 - 2 นาที ก็ลองนั่งนิ่ง ๆ ฝึกดูใจ แต่เมื่อต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอด ก็ให้ดูฐานกาย ฐานอารมณ์ ความรู้สึก สลับกันไปมา เมื่อทำได้จึงถือว่าการรักษาสัจจะต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สัมฤทธิ์ หน้าที่การงานและภารกิจก็รื่นรมย์ ทำได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน “เพราะการทำงานคือการปฏิบัติธรรม”และการปฏิบัติธรรมก็คือการทำงานทางจิต ให้มีสติ รู้ทันอารมณ์ ความคิด นั่นเอง

พระมหาธรรศฌ์ปกรณ์ กิตฺติปญฺโญ พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : เจอ คนเอาแต่ใจ ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง พุทธศาสนาช่วยได้ไหมคะ

Dhamma Daily: เลิกกับแฟนแล้ว รู้สึกหมางเมินกับผู้ใหญ่ ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : คิดถึงคนรักเก่า ผิดศีลไหม แล้วจะตัดใจอย่างไรดี

Dhamma Daily: คนที่สำเร็จฌานแล้วอวดอ้าง จะได้รับผลอย่างไร

 

Posted in MIND
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.