ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เผยโอกาสดี ผู้ป่วยมีโอกาสรักษาหายขาดเพิ่ม 30%

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เผยข่าวดีแก่ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffused large B cell  เดินหน้าจัดงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around – Fight to Lymphoma” ครั้งที่ 5

 

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ เผยโอกาสดี ผู้ป่วยมีโอกาสรักษาหายขาดเพิ่มมากขึ้นถึง 30% เนื่องจากมีนวัตกรรมการรักษาที่ดี และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการอนุมัติการใช้ยา Monoclonal antibody  แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด นอน ฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma : NHL) ชนิด diffused large B-cell lymphoma ที่มีเป้า CD 20 เป็นบวก ซึ่งโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้สามารถพบได้บ่อยในคนไทย โดยให้คู่กับยาเคมีบำบัดสูตรมาตรฐาน จะสามารถทำให้ผู้ป่วยมีอัตรารอดชีวิตเพิ่มขึ้นได้มากกว่า ร้อยละ 30  ผู้ป่วยจึงมีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการตรวจพบโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ทั่วโลกจึงให้ความสำคัญและตื่นตัว ยกให้วันที่ 15 ก.ย. ของทุกปี ตรงกับ “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก” และได้จัดงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around – Fight to Lymphoma” ครั้งที่ 5 พร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาที่จะมาแนะนำแนวทางการรักษา และการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ก.ย.นี้ เวลา 13.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ฟรี! ตลอดงาน

ศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ประธานคณะทำงานการวิจัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย (Thai Lymphoma Study Group) อดีต ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปัจจุบันถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัย ทำให้ทั่วโลกให้ความสำคัญ และตื่นตัวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย และทั่วโลก จึงยกให้วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ตรงกับ “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก”

 

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย โดยสถานการณ์ของโรคในปัจจุบัน พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปีละกว่า 3,000 ราย หรือ เทียบเท่า 8 รายต่อวัน ทั้งนี้ อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด นอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin lymphoma หรือ NHL) จะสูงขึ้นตามอายุ และปัจจุบันสามารถพบได้ในเด็ก หรือกลุ่มคนอายุน้อยได้มากขึ้นอีกด้วย  โดยเพศชายพบบ่อยมากกว่าเพศหญิง สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ชนิด ฮอดจ์กิน (Hodgkin lymphoma หรือ HD) จะพบบ่อยในช่วงอายุ 20-30 ปี  โดยในปัจจุบันยังไม่สามารถบอกสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกรายได้อย่างชัดเจน แต่พบมีความสัมพันธ์กับหลายภาวะ ได้แก่

 • อายุ : อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น โดยอุบัติการณ์สูงสุดอยู่ที่ช่วง อายุ 60-70 ปี
 • เพศ : เพศชายพบเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมากกว่าเพศหญิง
 • การติดเชื้อ : พบความสัมพันธ์ระหว่างโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดกับการติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (H. pylori) การติดเชื้อไวรัส EBV (Epstein-Barr Virus)
 • ภาวะพร่องภูมิคุ้มกันของร่างกาย : ผู้ป่วยติดเชื้อ เอช ไอ วี (HIV) พบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น
 • โรคภูมิแพ้ตนเอง : ผู้ป่วยโรค เอส แอล อี (SLE) พบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น
 • การสัมผัสสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลงจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

 

ทั้งนี้ สภาวะของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจึงถือเป็นอุบัติการณ์ของโรคที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ซึ่งตรวจพบผู้ป่วยใหม่ถึงปีละ 80,000 ราย จึงยกให้วันที่ 15 ก.ย. ของทุกปี ตรงกับ “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก” เพื่อสร้างความตระหนักและหาทางป้องกันรักษา

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะพบมาก แต่ก็เป็นโรคมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ แต่ปัญหาของผู้ป่วยในระยะแรกจะไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เนื่องจากอาการของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะเหมือนอาการอื่นๆ ที่พบได้ในภาวะต่างๆ เช่น การติดเชื้อ ภูมิแพ้ เหงื่อออกตอนกลางคืน เป็นไข้ และน้ำหนักลด ดังนั้น ความรู้ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพตนเองอย่างดี รวมถึงการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาตั้งแต่เริ่มต้น จะทำให้วินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสในการหายจากโรคได้มากขึ้น ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วนั้น ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนสำคัญในการผลักดัน และให้กำลังใจผู้ป่วยระหว่างการรักษา ร่วมกับแพทย์ที่จะให้การรักษาที่ดีที่สุด และมีโอกาสหายมากที่สุด โดยทั่วไปอาการของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมักจะกินเวลานาน และไม่สามารถอธิบายได้จากสาเหตุอื่น แต่อย่างไรก็ตามโรคมะเร็งชนิดนี้สามารถตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด และยาแอนตี้บอดี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับโรคมะเร็งชนิดอื่น

 

สำหรับวิธีการรักษาด้วยนวัตกรรมการรักษาใหม่ๆ ได้แก่ การใช้เคมีบำบัด การใช้ยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ การฉายแสง และการปลูกถ่ายไขกระดูก (สเต็มเซลล์) โดยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แบ่งเป็น 4 ระยะ หากผู้ป่วยได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะที่ 1 มีโอกาสหายขาดถึงร้อยละ 70-90%  ส่วนผู้ป่วยที่รับการรักษาในระยะที่ 2-4 มีโอกาสหายขาด ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ และในปัจจุบันหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการอนุมัติการใช้ยา Monoclonal antibody แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด นอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma : NHL) ชนิด diffused large B-cell lymphoma ที่มีเป้า CD 20 เป็นบวก ซึ่งให้คู่กับยาเคมีบำบัดสูตรมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ป่วยที่จะมีโอกาสหายจากโรคมากขึ้น

 ดังนั้น ในปีนี้ “ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย” ด้วยความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์ และสถานพยาบาลที่สำคัญของประเทศ รวม 13 แห่ง จึงได้จัดกิจกรรม “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : MIRACLE is all around – Fight to Lymphoma” ครั้งที่ 5 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561  เวลา 13.00 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนไข้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกคน มีคุณภาพชีวิต และแรงบันดาลใจที่ดี เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านโรคร้ายไปให้ได้ และรู้สึกว่าถึงจะป่วยแต่ก็ป่วยอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ภายในงานจะพบกับแขกรับเชิญพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้

 • พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบัน และไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • รับชมรายการ MIRACLE goes Around นำทีมโดย มิค บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ, เบลล์ ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ และแขกรับเชิญสุดพิเศษ โดยติดตามรับชมรายการได้ที่ Facebook : Thai Lymphoma
 • เปิด เคล็ดลับความสำเร็จ พิชิตมะเร็ง โดยอดีตผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • ร่วมพูดคุยกับ โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ ในกิจกรรม Art Therapy ดีต่อใจ
 • กิจกรรม Miracle Smile by Pope ยิ้มนี้มีเซอร์ไพร้ส์ โดย โป๊ป ธนวรรธน์
 • ครั้งแรกกับกระเป๋าผ้าการกุศล “Miracle Bag : กระเป๋ายาใจ” ออกแบบโดย โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ มีจำนวน 300 ใบ ใบละ 199 บาท โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้ ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย (จำหน่ายเฉพาะภายในงานเท่านั้น)
 • พบกับกิจกรรม Miracle Charity Fair ได้ตลอดงาน นำทีมโดย คุณแอ้ นริสสา อมรวิวัฒน์ ผู้เขียนหนังสือ ลมหายใจที่สอง, เบลล์ ศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ผู้เขียนหนังสือ I Cancel My Cancer และอื่นๆ

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/WgkTtY หรือ Facebook : ThaiLymphoma หรือ อีเมลล์ : Thailymphoma@gmail.com

จำนวน 150 ท่านเท่านั้น!!)

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.