เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน

การบริหารธุรกิจที่มีความซับซ้อนดังเช่นปัจจุบันต้องการผู้บริหารที่มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ผู้บริหารระดับแถวหน้าในองค์กรทั้งรัฐและเอกชนจึงประกอบไปด้วยทั้งชายและหญิง ต่างจากอดีตที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ชายเสียเป็นส่วนใหญ่  ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งประเทศที่มี ผู้หญิงเก่ง เป็นผู้นำองค์กรจำนวนมาก
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล  ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network) หรือ AWEN สากล กล่าวว่า ปัจจุบัน AWEN สากล ซึ่งเป็นเครือข่ายนักธุรกิจสตรีระดับอาเซียน มีภารกิจสำคัญคือรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ และส่งต่อพลังของนักธุรกิจสตรี เพื่อสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้หญิงทั่วทั้งภูมิภาคให้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยดำเนินงานผ่านเครือข่ายนักธุรกิจสตรีผู้ได้รับรางวัล “สตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน”

ในส่วนของประเทศไทยเอง ปีนี้มีนักธุรกิจสตรีที่ได้รับคัดเลือกจาก เครือข่ายนักธุรกิจสตรีอาเซียน ประเทศไทย หรือ AWEN ประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัล 10 คน ซึ่งแต่ละคนที่ผ่านการคัดเลือกล้วนปีประสบการณ์ ข้อคิดและหลักการทำงานที่น่าสนใจควรค่าแก่การส่งต่อเป็นพลังทางธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน
ดังที่ ประธาน AWEN สากลกล่าวว่า ประสบการณ์ของผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียนแต่ละท่านมีค่ายิ่ง เป็นโอกาสดียิ่งที่ได้รวบรวมข้อคิดและหลักการทำงานบางท่านมาเผยแพร่สู่สังคมวงกว้าง

 

วรางค์ ไชยวรรณ: “คน” สำคัญที่สุดในโลกที่กำลังถูก Disrupt

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณวรางค์  ไชยวรรณ  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

            คุณวรางค์  ไชยวรรณ  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า  หลักการทำงานของเธอที่ต้องดูแลลูกน้องจำนวนมากและต้องรับผิดชอบงานหลายส่วน คือการเปิดโอกาสให้ลูกน้องมีอิสระในการคิด การนำเสนอแผนงาน โดยเราคอยดูอยู่ห่างๆ ให้สิ่งที่เขาทำอยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ วิธีนี้จะทำให้สามารถจูงใจให้คนเก่งอยู่กับองค์กรได้ โดยเฉพาะในโลกปัจจุบัน ที่กำลังถูก Disrupt จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทุกบริษัทต้องการคนที่มีความคิดใหม่ๆ การดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  และผู้บริหารก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด ทั้งโดยการค้นคว้าเองหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมากระทบถึงธุรกิจ

 

วัลยา จิราธิวัฒน์ : รู้จักธุรกิจ กล้าตัดสินใจและต้องมีแผนสอง

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณวัลยา จิราธิวัฒน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

            คุณวัลยา จิราธิวัฒน์  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งในผู้บริหารยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จะเข้ามาร่วมส่งต่อประสบการณ์กับเครือข่าย AWEN สากล คุณวัลยา กล่าวว่า หลักการทำงานของนักธุรกิจสตรีท่านนี้ คือ มีความมุ่งมั่นและไม่ย่อท้อต่อปัญหา เชื่อว่าปัญหามีไว้แก้ไข ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นคือความท้าทายของขอเพียงมีสติ ก็จะสามารถหาทางแก้ไขปัญาหาได้เอง แต่สิ่งสำคัญคือต้องกล้าตัดสินใจ โดยจะทำเช่นนั้นได้ต้องรู้จักและเข้าใจธุรกิจของตัวเองเป็นอย่างดีต้องศึกษาหาข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทํา กล้าเดินหน้า ลงมือทําอย่างมุ่งมั่นและมั่นใจ พร้อมมีแผนสํารอง หากเกิดความผิดพลาดจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที

 

 ภัทรา สหวัฒน์ : เข้าใจคนและเนื้องาน สู่ประสิทธิภาพการบริหาร

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณภัทรา สหวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

            คุณภัทรา สหวัฒน์ กรรมการบริหารบริษัท บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารรุ่นใหม่จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลงานนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วหลายโครงการ เธอ กล่าวถึงหลักการทำงานที่ง่ายแต่หนักแน่นว่า ใช้ “ใจ” ทำงาน ทำงานทุกอย่าด้วยความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้องานและผู้ร่วมงาน ทำทุกอย่างไปด้วยกัน ถ้าเราเข้าใจ เราก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสบายใจกันทุกฝ่าย การทำงานคือการกระจายโอกาสออกสู่วงกว้าง ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างงานให้สัมฤผลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างคน ให้โอกาสคน และแบ่งปันสู่สังคมเท่าที่จะทำได้

 

ชาตยา สุพรรรณพงศ์: คน ความร่วมมือคือ Key Success ขององค์กร  

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณชาตยา สุพรรรณพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

            คุณชาตยา สุพรรรณพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างอาณาจักร “บาร์บีคิว พลาซ่า” หรือบาร์บิกอนให้ไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภค  เธอกล่าวว่า สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเธอ คือหลักการทำงานที่ว่า “Always have a moonshot but start small”  ซึ่งก็คือ มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่อย่างไรก็ต้องเริ่มมาจากก้าวเล็ก ๆ เพราะก้าวเล็ก ๆ ประกอบกัน มันจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ และธุรกิจของ “ฟู้ดแพชชั่น” ถูกขับเคลื่อนด้วย “คน” แต่ Key Success ไม่ใช่เพียงแค่ “คน” อย่างเดียว แต่ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ ที่มาจากการร่วมมือ หรือ Engagement ของผู้คนในองค์กร ที่จะผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้าความสำเร็จ

 

ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร : เข้าใจธรรมชาติขององค์กร พัฒนาตัวเอง แก้ปัญหาให้เป็น

เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  สมบัติเลิศ จำกัด

            คุณณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  สมบัติเลิศ จำกัด กล่าวว่า หลักการสำคัญที่ผลักดันให้เธอสามารถขับเคลื่อนธุรกิจที่มีอยู่มากมายในเครือนายเลิศ กรุ๊ป ให้ไปสู่ความสำเร็จได้ การอยู่กับโลกแห่งความจริง เข้าใจธรรมชาติขององค์กร พัฒนาตัวเองและยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางสังคม ด้วยตำแหน่งหน้าที่ ต้องแก้ปัญหาให้เป็น และต้องมองอนาคตว่าก้าวต่อไปอย่างไร  อีกประการสำคัญคือ ให้ความสำคัญกับพนักงาน สร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุข และพร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันทุกคน อย่างเป็นระบบมาตรฐานระดับสากล แต่ยังคงความอบอุ่นแบบปาร์คนายเลิศ

<< คลิกอ่านเรื่องราวของผู้หญิงเก่งอีก 5 คน หน้าถัดไป >>

Summary
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
Article Name
เปิดเคล็ดลับความสำเร็จ จาก 10 ผู้หญิงเก่ง ระดับอาเซียน
Description
10 เคล็ดลับความสำเร็จ จาก ผู้หญิงเก่ง ระดับผู้นำ นักธุรกิจสตรีผู้ได้รับรางวัล “สตรีผู้มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน”
Author
Publisher Name
Goodlifeupdate
Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.