“รพ.จุฬาลงกรณ์” บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี

“รพ.จุฬาลงกรณ์” บริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี
ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหาคม 2558
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่า
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 07.00-13.00 น. ณ อาคาร ภปร
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาโดยบุคลากรจากทีมสหสาขาวิชาชีพ
เช่น แพทย์ พยาบาล นักสุขศึกษา นักโภชนาการ เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรในทีมสาธารณสุขมากมาย
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ขอเชิญประชาชนทั่วไปนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนเข้ารับบัตรคิวตรวจเฉพาะรายการที่รับจำนวนจำกัดได้ด้วยตนเอง
ที่หน้าอาคาร ภปร ชั้นล่าง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 02-256-4000, 02-256-4669, 02-256-5487

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.